BiznesINFO.pl
secretary-338561 1920

https://pixabay.com/pl/photos/sekretarz-urz%C4%85d-pracy-urz%C4%85d-biuro-338561/

Ile wynosi zasiłek macierzyński na własnej działalności

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Kobiece biznesy na polskim rynku rozwijają się świetnie. Jakie prawa przysługują przedsiębiorczyni w momencie, gdy zajdzie w ciążę? Ile wynosi zasiłek macierzyński na własnej działalności gospodarczej? O jakich formalnościach przyszła mama powinna pamiętać?

Prowadzenie działalności gospodarczej nie uniemożliwiwa otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje tylko tym przedsiębiorczyniom, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i opłacały na nie składki.

Działalność gospodarcza a ciąża – formalności

W momencie, gdy kobieta urodzi dziecko, ma prawo do świadczenia, jednak jak to wygląda w sytuacji, gdy kobieta prowadzi własną działalność gospodarczą? Prowadząc firmę, można pobierać również zasiłek chorobowy. Jednak w tym przypadku obowiązuje „okres wyczekiwania” wynoszący 90 dni. W przypadku ciąży może liczyć na otrzymanie zasiłku chorobowego. Świadczenie to będzie wypłacane maksymalnie przez 270 dni. Z kolei świadczenie z tytułu urodzenia jednego dziecka może być pobierane do 52 tygodni. Jednak, aby było to możliwe, należy opłacać odpowiednie składki oraz złożyć odpowiednie dokumenty. Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczyni zostanie wypłacony, jeżeli dostarczy ona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • wniosek o wypłatę świadczenia,

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

 • zaświadczenie o opłacaniu składek (druk ZUS Z-3b).

Po złożeniu dokumentacji należy czekać na decyzję ZUS-u. Zasiłek macierzyński powinien zostać wypłacony w ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Zasiłek macierzyński

Za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego kobietom porwadzącym firmę przysługuje zasiłek macierzyński płatny przez ZUS. Prawo do zasiłku mają jednak tylko te przedsiębiorczynie, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym i dobrowolnie opłacały składki na to ubezpieczenie.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje, gdy w okresie ubezpieczenia chorobowego:

 • kobieta urodzi dziecko,

 • przyjmie na wychowanie dziecko (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny) i wystąpi do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie,

 • przyjmie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje okres wyczekiwania – zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, czyli zasiłek przysługuje, jeżeli kobieta przystąpi do ubezpieczenia chorobowego przed dniem porodu.

W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nadal można prowadzić działalność i uzyskiwać przychody. Kobieta podlega wówczas tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe). Składki będzie opłacać ZUS.
Na własny wniosek można przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowwgo w ramach prowadzobej działalności gospodarczej, co będzie wiązało się z koniecznością dodatkowego uiszczania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego opłaca się tylko składkę zdrowotną i wykazuje się ją w comiesięcznej deklaracji ZUS DRA. Nie trzeba składać deklaracji, gdy nic się nie zmieni w stosunku do miesiąca poprzedniego, a do podstawy wymiaru składki zdrowotnej zadeklaruje jej minimalną (standardową) wysokość.

Jeśli zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie 1000 zł, kobieta nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Ile wynosi zasiłek macierzyński przy własnej firmie?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od wysokości składek opłacanych w trakcie prowadzenia działalności. A dokładnie od zadeklarowanej podstawy, od której oblicza się składki. Warto pamiętać, że jest możliwe jednorazowe podwyższenie podstawy wymiaru składki i uzyskanie wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Ile trwają urlopy macierzyński i rodzicielski

Długość pobierania przez kobietę prowadzącą własny biznes zasiłku macierzyńskiego wynosi:

 • 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka ,

 • 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci ,

 • 33 tygodnie (231 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci ,

 • 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci ,

 • 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

6 tygodni prawa do zasiłku macierzyńskiego można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne po narodzinach dziecka.

Po spędzeniu 14 tygodni z dzieckiem, kobieta może wrócić do pracy, a pozostałe 6 tygodni prawa do zasiłku macierzyńskiego – przekazać ojcu dziecka. Ojciec dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński, o ile opłacał dobrowolne składki chorobowe.
Po okresie urlopu macierzyńskiego pracownikom przysługuje urlop rodzicielski, trwający maksymalnie 32 tygodnie w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia, lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci. Analogicznie przez takie same okresy przedsiębiorca może pobierać zasiłek macierzyński.
Prawo do pobierania przez przedsiębiorcę zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka trwa łącznie 52 tygodnie.

Urlop wychowawczy przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z trzyletniego urlopu w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na takich samych zasadach jak pracownicy, korzystają z urlopu wychowawczego. Na okres tego urlopu przedsiębiorca musi zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą.
Okres urlopu wychowawczego wlicza się od okresu zatrudnienia (stażu pracy), co ma wpływ na wysokość przyszłej emerytury. W tym okresie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne będą pokrywane z budżetu państwa.
To, jakie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne będą pokrywane z budżetu państwa, zależy od twojego stażu:

 • jeśli działalność gospodarcza była prowadzona i przedsiębiorca poztawał ubezpieczony z tego tytułu co najmniej przez 6 miesięcy, budżet państwa pokryje składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, a podstawę wymiaru składek finansowanych przez budżet państwa będzie stanowić kwota, równa 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (czyli tak samo jak przy standardowych składkach na ZUS),

 • jeśli działalność gospodarcza była prowadzona i przedsiębiorca pozostawał ubezpieczony z tego tytułu krócej niż 6 miesięcy, budżet państwa sfinansuje jedynie składkę emerytalną. Podstawę wymiaru składki będzie stanowić 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej sytuacji przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu rentowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podsumowując, przyjście na świat nowego członka rodziny nie wymusza na kobiecie zawieszenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna: Art. 6, 17, 31 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 czerwca 2009 r., II UK 403/08, Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 grudnia 2009 r., I UK 145/07.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >