BiznesINFO.pl
woman-2773007 1920

https://pixabay.com/pl/photos/kobieta-kobiety-urząd-pracy-2773007/

Ile wynosi i jak liczyć okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Może ono przybrać różne formy i różny też może być okres takiego wypowiedzenia. W szczególności okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę zależny jest od czasu, na jaki zawarta została umowa oraz od tego, jak długo pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy. Ile zatem może trwać okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy pracę i jak go prawidłowo określić?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

  • Jakie są dopuszczalne przez Kodeks pracy okresy wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?

  • Jak prawidłowo określić okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w art. 30 przewiduje możliwość rozwiązania umowy pracy poprzez jej wypowiedzenie. Wypowiedzenie składane jest w formie oświadczenia woli przez jedną ze stron umowy o pracę, przy zachowaniu stosownego okresu wypowiedzenia. Co ważne, wypowiedziana w ten sposób umowa nie przestaje obowiązywać od razu, tylko po upływie określonego okresu określanego właśnie okresem wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jak wspomniano, wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się ze złożeniem przez pracownika lub pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Jest to jednostronne oświadczenie woli i czynność rozwiązania umowy o pracę ma charakter jednostronny. Często zdarza się w związku z tym, jak podkreśla poradnikpracownika.pl, że druga strona jest całkowicie zaskoczona takim wypowiedzeniem umowy o pracę. 

Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę

Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, przewidzianego przepisami Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę zależy od trzech czynników: rodzaju zawartej umowy (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony), czasu, na jaki umowa została zawarta (ma to szczególne znaczenie w przypadku umów zawartych na czas określony) oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony). 

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Poradnikprzedsiebiorcy.pl radzi, by przy ustaleniu obowiązującego okresu wypowiedzenia na początku ustalić, czy pracownik zatrudniony był na umowie o pracę na czas próbny, czy może raczej była to umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. W dalszej kolejności należy ustalić, na jaki okres umowa została zawarta i ile czasu pracownik zatrudniony jest u konkretnego pracodawcy. Dzięki temu można będzie ustalić, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje przy rozwiązaniu danej umowy o pracę. 

Czas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę 

Art. 34 Kodeksu pracy ustala następujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W art. 36 § 1 Kodeksu pracy wskazano natomiast obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony, które wynoszą:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jak określić moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadku okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w miesiącach, momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca.

Natomiast w sytuacji, gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest w tygodniach, momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występująca po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się zatem po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Przy czym trzeba pamiętać, że w tym wypadku tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >