Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Ile wynosi i jak liczyć okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?
Marta Dobrzycka
Marta Dobrzycka 22.03.2022 08:51

Ile wynosi i jak liczyć okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?

woman-2773007 1920
https://pixabay.com/pl/photos/kobieta-kobiety-urząd-pracy-2773007/

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Może ono przybrać różne formy i różny też może być okres takiego wypowiedzenia. W szczególności okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę zależny jest od czasu, na jaki zawarta została umowa oraz od tego, jak długo pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy. Ile zatem może trwać okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy pracę i jak go prawidłowo określić?

Z artykułu dowiesz się:

  • Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

  • Jakie są dopuszczalne przez Kodeks pracy okresy wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?

  • Jak prawidłowo określić okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę?

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w art. 30 przewiduje możliwość rozwiązania umowy pracy poprzez jej wypowiedzenie. Wypowiedzenie składane jest w formie oświadczenia woli przez jedną ze stron umowy o pracę, przy zachowaniu stosownego okresu wypowiedzenia. Co ważne, wypowiedziana w ten sposób umowa nie przestaje obowiązywać od razu, tylko po upływie określonego okresu określanego właśnie okresem wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jak wspomniano, wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się ze złożeniem przez pracownika lub pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy. Jest to jednostronne oświadczenie woli i czynność rozwiązania umowy o pracę ma charakter jednostronny. Często zdarza się w związku z tym, jak podkreśla poradnikpracownika.pl, że druga strona jest całkowicie zaskoczona takim wypowiedzeniem umowy o pracę. 

Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę

Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia, przewidzianego przepisami Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę zależy od trzech czynników: rodzaju zawartej umowy (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony), czasu, na jaki umowa została zawarta (ma to szczególne znaczenie w przypadku umów zawartych na czas określony) oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony). 

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Poradnikprzedsiebiorcy.pl radzi, by przy ustaleniu obowiązującego okresu wypowiedzenia na początku ustalić, czy pracownik zatrudniony był na umowie o pracę na czas próbny, czy może raczej była to umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony. W dalszej kolejności należy ustalić, na jaki okres umowa została zawarta i ile czasu pracownik zatrudniony jest u konkretnego pracodawcy. Dzięki temu można będzie ustalić, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje przy rozwiązaniu danej umowy o pracę. 

Czas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę 

Art. 34 Kodeksu pracy ustala następujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W art. 36 § 1 Kodeksu pracy wskazano natomiast obowiązujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony, które wynoszą:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.