Gwarancja bankowa – czym jest i ile kosztuje?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 31 Stycznia 2021

Gwarancja bankowa – czym jest i ile kosztuje?

Banki najczęściej udzielają pożyczek i kredytów, lecz rosnącą popularnością cieszą się gwarancje bankowe, które stanowią formę zabezpieczenia wierzytelności. Czym dokładnie jest gwarancja bankowa? Jakie są jej rodzaje i jej koszt?

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku, czyli gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji. Może tego dokonać bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku. Tak wynika z art. 81 ustawy Prawo bankowe. A mówiąc ludzkim językiem, gwarancja bankowa oznacza, że bank zapłaci świadczenie wierzycielowi, jeśli nie będziemy w stanie wywiązać się z terminowych spłat.

Gwarancja bankowa stanowi pewną formę zabezpieczenia. Po udzieleniu gwarancji bankowej zleceniodawca staje się bardziej wiarygodny, a beneficjent jest pewny, że otrzyma zapłatę – jeśli zleceniodawca nie będzie mógł zapłacić, zrobi to za niego bank. Ogólnie rzecz biorąc, świadczenie jest wypłacane, gdy zleceniodawca nie wywiąże się z umowy lub naruszy jej warunki.

Udzielenie gwarancji bankowej odbywa się oczywiście za opłatą. Bank zabezpieczy interesy zleceniodawcy i w razie potrzeby spłaci dług w zamian za prowizję. Jej wysokość jest zwykle uzależniona od kilku czynników – między innymi od sumy, jaką bank wypłaci wierzycielowi. Warto zapoznać się z ofertami poszczególnych banków.

Rodzaje gwarancji bankowej

Gwarancje bankowe mogą być stosowane w wielu przypadkach. W ten sposób zabezpieczymy zapłatę za zakupione wcześniej towary i usługi, spłatę kredytu lub rat leasingowych. Dlatego też możemy wyróżnić następujące rodzaje gwarancji bankowych:

 • gwarancję terminowej spłaty kredytu lub pożyczki,
 • gwarancję terminowej zapłaty za towary lub usługi,
 • gwarancję zapłaty czynszu,
 • gwarancję zapłaty rat leasingowych,
 • gwarancję przetargową,
 • gwarancję dobrego wykonania umowy,
 • gwarancję zwrotu zaliczki,
 • gwarancję celną,
 • gwarancję tranzytową.

Gwarancje bankowe możemy również podzielić w zależności od formalności niezbędnych do wypłacenia świadczenia lub zapisów w umowie:

 • gwarancja bezwarunkowa – beneficjent gwarancji może zażądać od banku wypłacenia sumy gwarancyjnej, natomiast bank nie będzie ustalał zasadności wniosku,
 • gwarancja warunkowa – beneficjent gwarancji otrzyma sumę gwarancyjną jedynie po spełnieniu warunków określonych w umowie. W tym przypadku bank będzie wymagał złożenia dokumentów, które potwierdzą zasadność wniosku,
 • gwarancja nieodwołalna – umowa gwarancji wiąże strony na czas określony w umowie,
 • gwarancja odwołalna – umowa gwarancyjna zawiera klauzulę, która upoważnia bank do odwołania gwarancji bankowej w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

Kto może skorzystać z gwarancji bankowej?

Jak wyjaśniliśmy wcześniej, gwarancja bankowa posiada bardzo szerokie zastosowanie. Może zabezpieczyć poważne interesy wielkich firm lub posłużyć w innych, codziennych przypadkach. Dlatego też gwarancja bankowa może zostać udzielona każdemu i praktycznie na każdy cel – oczywiście, za odpowiednią opłatą.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Uzyskanie gwarancji bankowej w pewnym sensie przypomina uzyskanie pożyczki bądź kredytu. W pierwszej kolejności bank musi sprawdzić zdolność kredytową. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami i ustalić z bankiem warunki udzielenia gwarancji bankowej (między innymi rodzaj gwarancji bankowej, warunki oraz wysokość wypłaty sumy gwarancyjnej beneficjentowi oraz czas trwania gwarancji). Jeśli wszystkie elementy umowy zostaną ustalone, to będziemy mogli podpisać umowę gwarancji bankowej.

Ile kosztuje gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest usługą płatną. W tym przypadku podanie konkretnej kwoty nie jest możliwe, bowiem każdy bank dokonuje oceny indywidualnie. Bank pobiera prowizję, której wysokość zależy między innymi od rodzaju gwarancji, wysokości sumy gwarancyjnej oraz terminu ważności gwarancji bankowej.

Bank może również pobrać opłatę za inne czynności, np. za samo rozpatrzenie wniosku udzielenia gwarancji bankowej i przygotowanie umowy, a także za wystawienie promesy udzielenia gwarancji. Dodatkowo należy się liczyć z opłatami za podwyższenie kwoty gwarancji, przedłużenie gwarancji bankowej oraz wypłatę sumy gwarancyjnej beneficjentowi.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News