Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Formy opodatkowania podatkiem dochodowym
Hylla Jan
Hylla Jan 07.06.2021 02:00

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

income-tax-4097292 1920
https://pixabay.com/pl/photos/podatek-dochodowy-kalkulator-4097292/

Jeśli osoba fizyczna decyduje się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas jedną z decyzji, które będzie musiała podjąć jest forma opodatkowania. Decyzja ta będzie miała dalekosiężne skutki, więc nie warto podejmować jej pochopnie.

 

Jakie istnieją formy opodatkowania podatkiem dochodowym?

Osoba decydująca się na założenie działalności gospodarczej i prowadzenie tejże ma do wyboru kilka – istotnie różniących się od siebie form opodatkowania. Każdą z nich omówimy (rzecz jasna w pewnym skrócie i uproszczeniu). Ale zanim do tego przejdziemy pokażmy jakie opcje w ogóle istnieją. Są to:

·        Zasady ogólne,

·        Podatek liniowy,

·      Ryczałt,

·      Karta podatkowa.

Każda forma ma swoje zastosowanie w zależności od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzimy, jakich zysków się spodziewamy. Kwestia opodatkowania jest czymś, czego nie można załatwić na chybił-trafił i w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania – warto poradzić się w tym wypadku księgowości. Co natomiast warto wiedzieć o każdej z form opodatkowania, niezależnie od tego, co poradzą nam na ten temat osoby zajmujące się tym zawodowo?

Zasady ogólne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, znane również jako skala podatkowa, w której wysokość podatku uzależniona jest od wysokości uzyskanego dochodu (co istotne, dochodu, nie przychodu czym jest dochód? Dochód jest wynikiem różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych może wynosić 17% lub 32% w zależności od uzyskanego przychodu. Granica drugiego progu wynosi obecnie 85 528 (przy czym opodatkowaniu w wysokości 32% podlegają przychody powyżej tej kwoty).

W przypadku skorzystania ze skali podatkowej, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody.

 

Podatek liniowy

Podatek liniowy przeznaczony jest dla podatników, którzy samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. Dużą zaletą podatku liniowego jest prostota jego wyliczenia. Rozliczenie podatku liniowego odbywa się miesięcznie lub kwartalnie. Stawka podatku liniowego wynosi dla przedsiębiorców 19% i jest to kwota liczona od dochodu. Dla kogo przeznaczony jest podatek liniowy? Przede wszystkim dla przedsiębiorców uzyskujących relatywnie wysokie dochody. Przy tej formie opodatkowania przedsiębiorcy nie przysługują kwoty wolne od podatku, co nie zmienia faktu, że po przekroczeniu pewnego pułapu dochodu (105 000zł), jest on opcją bardziej opłacalną niż opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Ryczałt

Opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to szczególna forma opodatkowania, której zasady określone są w ustawie. Co istotne w tym przypadku, stawki ryczałtu mają charakter liniowy oraz są niejednolite. Ich wysokość uzależniona jest od charakteru prowadzonej przez podmiot działalności.

Artykuł 6u.z.p.d.o.f opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencyjnych podlegają m.in.:

·        Przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo innych umów o zbliżonym charakterze,

·        Przychody od osób fizycznych prowadzących działalność (jednoosobową) jak i w formie spółki cywilnej osób fizycznych jak i spółki jawnej osób fizycznych,

Cechami szczególnymi dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są:

·        Możliwość korzystania z ulg podatkowych,

·        Uzależnienie podatku od przychodu,

·        Brak ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów

·        Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy odbywa się miesięcznie lub kwartalnie

·        Prowadzenie ewidencji przychodów, wyposażenia, wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

Ryczałt skierowany jest do wybranych form działalności gospodarczej.