Dział spadku, czyli jak dobrze podzielić spadek?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Dział spadku, czyli jak dobrze podzielić spadek?

Zazwyczaj spadek dziedziczony jest przez kilka osób – małżonka i dzieci lub tylko dzieci zmarłego. Każdy spadkobierca staje się współwłaścicielem spadku. Jak przeprowadzić dział spadku, aby spadkobiercy zostali wyłącznymi właścicielami określonych części spadku? Jakie są koszty takiego podziału? Czy zawsze trzeba iść do sądu?

Co to jest dział spadku?

Zgodnie z prawem, spadkobiercy otrzymują w spadku całą masę spadkową, a nie konkretnie wskazane składniki majątku spadkodawcy. Aby zlikwidować stan współwłasności masy spadkowej, należy przeprowadzić dział spadku, który będzie skutkował tym, że spadkobiercy staną się rzeczywistymi i wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku.

Dział spadku obejmuje wyłącznie aktywa, prawa oraz rzeczy, nie są natomiast dzielone długi spadkowe, których odpowiedzialność i spłatę reguluje Kodeks cywilny.

Czy dział spadku jest obowiązkowy?

Dział spadku nie jest obowiązkowy, jest jednak zalecane, aby dział taki przeprowadzić i aby zrobić to w możliwie jak najszybszym czasie od zakończenia formalności związanych ze stwierdzeniem dziedziczenia. Współwłasność spadku wiąże się bowiem z koniecznością uzgadniania między spadkobiercami wielu kwestii związanych np. ze sprzedażą elementu majątku, zarządzania nieruchomością, korzystania z danych składników majątku, takich jak samochód, itp.

Jak można dokonać działu spadku?

Wyróżnia się dwa sposoby działu spadku. Dział może nastąpić na mocy umowy między spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu na żądanie jednego ze spadkobierców.

Umowa między spadkobiercami jest możliwa tylko w przypadku, w którym wszyscy spadkobiercy chcą podzielić spadek oraz są zgodni co do sposobu rozdzielenia poszczególnych składników majątku między siebie.

W przypadku, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii działu spadku, można przeprowadzić postępowanie spadkowe przed sądem. Innym przypadkiem, kiedy można udać się do sądu, jest chęć przeprowadzenia sprawy sądowej z powodu obniżenia kosztów, które wiążą się z działem spadku.

Dział spadku w sądzie

Aby przeprowadzić dział spadku w sądzie, należy złożyć i opłacić wniosek w tej sprawie do sądu właściwego ostatniemu miejscu zamieszkania spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • spis inwentarza lub majątek będący przedmiotem działu,
  • informację o tym, jakie testamenty spadkodawca sporządził, gdzie zostały złożone i gdzie się aktualnie znajdują,
  • w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość – dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Sądowy dział spadku co do zasady obejmuje cały spadek. Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły – w przypadku ważnych powodów dział spadku może zostać ograniczony do części spadku. Ograniczenia takiego nie ma przy dziale umownym, który może objąć cały lub część spadku bez żadnego uzasadnienia.

Koszty działu spadku

Koszty działu spadku zależą od składu spadku oraz drogi jego podziału.

Jeżeli składnikami dziedziczonego majątku nie jest nieruchomość lub przedsiębiorstwo, wówczas umowa w sprawie działu spadku może zostać zawarta w dowolnej formie, czyli nie musi mieć formy aktu notarialnego. Jest to najkorzystniejsze i, co ważne, darmowe rozwiązanie.

Dopiero w przypadku, gdy dział spadku dokonuje się przed notariuszem, pojawiają się koszty. Umowa o dział spadku musi zostać zawarta przed notariuszem w przypadku, gdy:

  • do spadku należy nieruchomość,
  • do spadku należy przedsiębiorstwo, a w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość.

Aby uniknąć notariusza, można zdecydować się na sądowy dział spadku.

Jeśli do spadku wchodzi nieruchomość, to tańszy jest sądowy dział spadku. Minusem tego rozwiązania jest czas – na sprawę w sądzie trzeba poczekać, natomiast dział spadku w drodze umowy u notariusza można przeprowadzić zdecydowanie szybciej.

Sądowy dział spadku nie jest związany z wartością spadku. Opłata sądowa za złożenie wniosku o dział spadku jest stała i wynosi:

  • 300 zł – w przypadku, gdy spadkobiercy złożą zgodny wniosek o podział,
  • 600 lub 1 000 zł – w przypadku, w którym dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News