BiznesINFO.pl > Finanse > Dotacja. Jakie są rodzaje dotacji? Kto może z niej skorzystać?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Dotacja. Jakie są rodzaje dotacji? Kto może z niej skorzystać?

dotacje
Pixabay.com

Z dotacji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, firmy jak i organizacje niekomercyjne, w tym np. fundacje. Wejście do Unii Europejskiej pozwoliło wielu Polakom na otrzymanie dotacji unijnych z funduszów unijnych, których celem jest wspieranie restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich. Dotacje przyznawane są zazwyczaj w ramach programów. By z nich skorzystać należy najpierw wypełnić wniosek. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotacja może zostać przyznana. Po skorzystaniu z dotacji należy złożyć raport, w którym przedstawi się przebieg dotowanego projektu.

Dotacja. Czym różnią się dotacje od subwencji?

Zarówno dotacja jak i subwencja to niezwrotne wsparcia finansowe. Podstawowa różnica między nimi jest taka, że subwencja ma charakter roszczenia prawnego i jest przyznawana wyłącznie przez państwo.

Dotację i subwencję różni również sposób, w jaki rozdysponowane są pieniądze. W przypadku dotacji wybór podmiotu, który otrzyma dofinasowanie odbywa się na zasadzie „konkursu” projektów zawartych we wnioskach. To od organu nadającego zależy, kto otrzyma wsparcie finansowe. Zupełnie inaczej wygląda kwestia dysponowania pieniędzmi w przypadku subwencji. Sytuacja jest wówczas odwrotna – to beneficjent decyduje, jaki sposób podziału pieniędzy na poszczególne działania jest dla niego najkorzystniejszy. Co więcej, podmiot, którego dofinansowanie zaplanowano w budżecie, może być pewien otrzymania subwencji, jest ona wówczas bowiem zagwarantowana prawnie. Nie musi on więc, jak ma to miejsce w przypadku dotacji, konkurować z innymi zainteresowanymi.

Dotacja. Jakie są najpopularniejsze dotacje w Polsce?

Dotacja dla bezrobotnych z Urzędu Pracy (nazywana dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Jednym z najważniejszych dofinansowań w Polsce jest przyznawana przez Urząd Pracy dotacja przeznaczona dla osób bezrobotnych, której zadaniem jest umożliwienia osobie niepracującej rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Stanowi ona formę walki z bezrobociem w kraju. Decydując się na skorzystanie z tego rodzaju dotacji należy jednak pamiętać, że umożliwia ona jedynie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podstawowe informacje o dotacji na rozpoczęcie jednoosobowej działalności:

  • jej kwota wynosi maksymalnie 20 tysięcy złotych,

  • jest bezzwrotna,

  • wkład własny zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku,

  • wniosek wraz z biznesplanem należy złożyć do Urzędu Pracy, w którym jest się zarejestrowanym.

Kto może skorzystać? Dotacja przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, dlatego ubiegająca się o nią osoba w momencie składania wniosku musi mieć taki status potwierdzony przez Powiatowy Urząd Pracy. Z tej formy dofinansowania nie mogą skorzystać studenci uczący się w trybie dziennym, jednak studenci zaoczni już mają taką możliwość. Dotacja jest też niedostępna dla osób, które przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku prowadziły własną działalność gospodarczą. Kandydata chcącego ubiegać się o dotację dyskwalifikuje również odmowa w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku proponowanego przez Urząd Pracy zatrudnienia lub stażu.

Dotacje ze środków Unii Europejskiej. Na co można je przeznaczyć?

Wsparcie finansowe przyznawane przez Unię Europejską przeznaczone jest na realizację projektów i programów w następujących dziedzinach:

  • rozwój regionalny i rozwój obszarów miejskich,

  • zatrudnienie i integracja społeczna,

  • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,

  • polityka morska i polityka rybołówstwa,

  • badania naukowe i innowacje,

  • pomoc humanitarna.

Również w przypadku tych środków możliwe jest otrzymanie dofinansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej. Dostępnych jest wiele programów wspierających młodych przedsiębiorców lub rozwijające się firmy.

Dotacje. Przydatne informacje online

Aktualne informacje o funduszach europejskich oraz instrukcję, jak z nich skorzystać, można znaleźć na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Znajduje się tam między innymi zakładka „Fundusze dla firm”, w której opisane zostało, jakie możliwości ma przedsiębiorca, który chciałby rozwinąć swój biznes z pomocą unijnego wsparcia finansowego. 

Szczegółowe informacje o projektach dofinansowanych z Funduszy Unii Europejskich znajdują się na stronie: https://mapadotacji.gov.pl/.  Pod linkiem widoczna jest mapa dotacji. Prezentuje ona aktualnie realizowane w Polsce projekty dofinansowane z Funduszy Unii Europejskiej.

Tagi:
Polecane