Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Dodatkowe świadczenie na dziecko. ZUS wypłaci je uprawnionym po złożeniu wniosku
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 29.07.2023 12:27

Dodatkowe świadczenie na dziecko. ZUS wypłaci je uprawnionym po złożeniu wniosku

banknoty
Biznesinfo

W polskim systemie pomocy społecznej istnieje wiele form wsparcia dla rodzin, a jedną z nich jest zasiłek rodzinny. Jest to dodatkowe świadczenie pieniężne, które ma na celu wspieranie rodziców oraz opiekunów  w utrzymaniu i wychowywaniu dzieci.  Jego wysokość zależy od wieku dziecka. 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje do 24. roku życia na dziecko niepełnosprawne (o ile się uczy), osobie pełnoletniej, która się sama utrzymuje - do 24. roku życia, o ile kontynuuje naukę oraz na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do ukończenia 21. roku życia. 

Przy przyznawaniu świadczenia brane jest pod uwagę kryterium dochodowe - aby zostało wypłacone, dochód na osobę nie może przekroczyć 674 zł. W przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub osoba niepełnosprawna ucząca się próg ten jest wyższy i wynosi maksymalnie 764 zł na osobę

Zasiłek ten jest wypłacany niezależnie od 500 plus.

Od 1 lipca wzrośnie zasiłek chorobowy. Przebywający na L4 dostaną więcej pieniędzy

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Wynosi on odpowiednio:

  • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku 0-5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
  • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc, za który został przyznany. 

 

Wniosek

Zasiłek rodzinny jest przyznawany po złożeniu wniosek. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Taki dokument składa się w urzędzie miasta, ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, bądź innej jednostce, jeśli realizuje ona świadczenia rodzinne w danej gminie. Do formularza wniosku należy dołączyć także załączniki, m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny. 

,,Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r., Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023 r. najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku" - tłumaczy na stronie gov.pl Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Tagi: Zasiłek