Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 14. emerytura będzie przysługiwać z mocy prawa. Jest projekt ustawy, dobre wieści dla seniorów
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 24.03.2023 19:01

14. emerytura będzie przysługiwać z mocy prawa. Jest projekt ustawy, dobre wieści dla seniorów

Pieniądze
BiznesInfo

Rząd chce zadbać o seniorów, dlatego pracuje nad ustawą, która będzie gwarantowała wypłaty popularnej „czternastki” co roku. Takie informacje wynikają z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 

Dodatkowe pieniądze co roku

W piątek, 24 marca, w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Opracowuje go Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Projekt ma być przyjęty przez rząd jeszcze w tym miesiącu. Zakłada wprowadzenie na stałe wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli popularnej „czternastki”. Byłoby to, obok „trzynastki”, kolejne świadczenie przysługujące corocznie emerytom i rencistom na mocy ustawy. W procedowanym projekcie zaproponowano, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Dla kogo „czternastka”?

Z założeń projektu ustawy dowiadujemy się, że rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. 

Wysokość 14. emerytury

Osobom uprawnionym przysługiwać będą kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;

 

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

Kiedy i jak będzie wypłacane świadczenie?

Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż najniższa emerytura. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października, określi w rozporządzeniu miesiąc wypłaty 14. emerytury.