Czym jest NIP europejski i kto musi go posiadać?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Czym jest NIP europejski i kto musi go posiadać?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i dokonujący transakcji z kontrahentami zagranicznymi (z oraz spoza UE) powinni posiadać NIP europejski, który umożliwia poprawne rozliczanie podatków. Jak uzyskać europejski NIP? Czym jest deklaracja VAT-UE? Kto ma obowiązek posiadania europejskiego NIP-u? VAT-UE czy VAT-EU, jaka jest różnica?

Co to jest NIP europejski?

NIP europejski ma zastosowanie wyłącznie w krajach Wspólnoty. Jest to numer identyfikacji podatkowej nadawany, by ułatwić przeprowadzanie transakcji pomiędzy kontrahentami działającymi na terenie Unii Europejskiej. NIP europejski wygląda podobnie jak zwykły NIP, różnicą jest przedrostek literowy oznaczający identyfikację kraju, z którego pochodzi dany przedsiębiorca. Europejski NIP polskiego przedsiębiorcy wygląda następująco: PLXXXXXXXXXX.

Kto musi posiadać NIP europejski?

Do wyrobienia europejskiego NIP-u zobowiązani są czynni podatnicy VAT, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli z przedsiębiorcami z terenu Unii Europejskiej. Obowiązek rejestracji VAT-UE powstaje przed zawarciem przez kontrahentów pierwszej transakcji dotyczącej:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usługi,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, w stosunku do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, a więc gdy polski podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu zawartej transakcji.

Również podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT muszą dokonać rejestracji do VAT-UE przed dokonaniem transakcji z kontrahentami ze Wspólnoty. Rejestracji dokonuje się w sytuacji, gdy ma miejsce:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy lub w stosunku do których zastosować należy artykuł 28b ustawy o VAT.

Zwolnienie z obowiązku posiadania europejskiego VAT-u obowiązuje w przypadku podatników, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie przekroczy w danym roku kwoty 50 tys. zł.

UWAGA! Nadanie europejskiego NIP-u przedsiębiorcy, który jest zwolniony z obowiązku uiszczania podatku VAT nie powoduje zniesienia tego obowiązku, czyli przedsiębiorca taki może pozostać "nievatowcem", nawet mając numer VAT-UE.

Jak uzyskać VAT europejski?

Aby uzyskać europejski numer identyfikacji podatkowej, należy dokonać rejestracji VAT-UE. W ty celu trzeba złożyć formularz VAT-R z wypełnioną częścią C.3., która dotyczy wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Formularz składa się w urzędzie skarbowym osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.

Co to jest deklaracja VAT-UE?

Przedsiębiorca posiadający NIP europejski, który dokonał jakiejkolwiek transakcji przy jego użyciu, zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-UE. Jest to rodzaj podsumowania wszystkich wewnątrzwspólnotowych operacji w danym miesiącu. Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym. Informacje zawarte w deklaracji nie są wiążące, pełnią charakter informacyjny i sprawozdawczy. Pozwala to na uporządkowanie kwestii finansowych i operacyjnych zachodzących pomiędzy podmiotami z różnych krajów Unii Europejskiej.

VAT-UE a VAT-EU, jak jest między nimi różnica?

W przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa towary lub usługi od kontrahentów ze Wspólnoty, na fakturze sprzedaży powinien znajdować się NIP europejski sprzedawcy – numer VAT-UE poprzedzony prefiksem danego kraju. Z kolei gdy dokonuje się transakcji z przedsiębiorcą spoza Unii Europejskiej, można otrzymać fakturę zakupu, na której będzie podany NIP poprzedzony prefiksem EU.

Nie oznacza to jednak, że należy traktować taką transakcję jako nabycie wewnątrzwspólnotowe. Zgodnie z ustawą o VAT, przez procedurę szczególną rozliczania VAT „rozumie się (…) rozliczenie VAT należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji”.

A więc przedsiębiorcy spoza UE korzystający z procedury szczególnej rozliczania VAT po złożeniu zgłoszenia otrzymują NIP europejski poprzedzony prefiksem EU. Otrzymanie takiej faktury przez przedsiębiorcę oznacza import towarów lub usług od kontrahenta spoza Unii Europejskiej.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News