BiznesINFO.pl
Czym jest franszyza redukcyjna, a czym franszyza integralna?

Pixabay.com

Czym jest franszyza redukcyjna, a czym franszyza integralna?

3 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Z pojęciem franszyzy (nie franczyzy!) możemy spotkać się w ubezpieczeniach. Termin ten jest często używany zamiennie z franczyzą, choć niesłusznie. Te dwa słowa dotyczą czegoś zupełnie innego – ich znaczenia nie są tożsame. W tym artykule wyjaśnimy

Franszyza redukcyjna – franszyza czy franczyza

Franszyza pojawia się w ubezpieczeniach. Krótko mówiąc, polega ona na przerzuceniu na ubezpieczającego części poniesionej szkody. Innymi słowy, franszyza pozwala podzielić odpowiedzialność, a co za tym idzie – obniżyć składkę ubezpieczenia. Wyróżniamy dwa rodzaje franszyz:

  • franszyzę redukcyjną,

  • franszyzę integralną.

Powinniśmy również pamiętać, że franszyza i franczyza, choć czasami są używane naprzemiennie, to dwa zupełnie inne terminy. Franszyza, jak już wcześniej wspomnieliśmy, dotyczy dziedziny ubezpieczeń, natomiast franczyza to pewna forma współpracy dwóch różnych, niezależnych, prawnie i finansowo odrębnych przedsiębiorstw, gdzie franczyzodawca umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na jego zasadach, a franczyzobiorca może korzystać z wiedzy i doświadczenia franczyzodawcy oraz prowadzić biznes na własny rachunek i we własnym imieniu, w zamian za wynagrodzenie dla franczyzodawcy.

To tyle, jeśli chodzi o franczyzę. Wróćmy jednak do tematu franszyzy redukcyjnej i porównajmy ją do franszyzy integralnej.

Franszyza redukcyjna a franszyza integralna

Franszyza redukcyjna, znana również jako franszyza bezwarunkowa, polega na tym, że ubezpieczyciel bez względu na wysokość szkody obniża odszkodowanie o kwotę równą franszyzie redukcyjnej. Innymi słowy, jeśli w umowie ubezpieczenia franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł, a wysokość odszkodowania wyniesie 3 000 zł, to otrzymamy tylko 2 000 zł, a za resztę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Zapewne takie rozwiązanie brzmi niekorzystnie, jednak franszyza redukcyjna pozwala płacić mniejsze składki.

W branży ubezpieczeniowej pojęcie franszyzy redukcyjnej stosowane jest zamiennie z udziałem własnym. Dawniej franszyza redukcyjna była wyrażana kwotowo, a udział własny procentowo.

Zatem franszyza redukcyjna oznacza, że ubezpieczyciel zawsze obniży odszkodowanie o określoną kwotę. Natomiast franszyza integralna, znana również jako franszyza warunkowa, polega na tym, że ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody, których wartość przekracza minimum przyjęte w umowie ubezpieczeniowej. Jeśli wartość szkody nie przekroczy określonego progu, skutki wypadku poniesiemy w całości my. Przedstawmy przykład – jeśli franszyza integralna wynosi 400 zł, a szkoda zostanie wyceniona na 200 zł, to nie otrzymamy żadnych pieniędzy. Ale jeśli szkoda zostanie wyceniona np. na 500 zł, otrzymamy pełną kwotę.

Franszyza redukcyjna a udział własny

Franszyza redukcyjna jest stałą kwotą, o jaką ubezpieczyciel obniży wypłatę odszkodowania. Natomiast udział własny polega na tym, że ubezpieczający ustala procentową lub kwotową wartość szkody, którą pokryje w razie wypadku. Jeśli wysokość szkody zostanie wyceniona na 2 000 zł, a wkład własny ubezpieczającego wyniesie np. 10%, to otrzyma odszkodowanie w wysokości 1 800 zł.

Warto mieć na uwadze, że w warunkach umowy ubezpieczenia może pojawić się zapis mieszany, mówiący o tym, że udział własny w szkodzie wynosi np. 10%, ale nie mniej niż 500 zł.

Franszyza redukcyjna i franszyza integralna – podsumowanie

Gdy mamy przed sobą umowy ubezpieczenia, koniecznie powinniśmy zwracać uwagę na wysokość franszyzy redukcyjnej i franszyzy integralnej, która ma przełożenie na wysokość składki ubezpieczeniowej. Również udział własny pozwala obniżyć składkę ubezpieczeniową. Analogicznie, jeśli w umowie nie ma zapisu o udziale własnym, będziemy musieli płacić wyższą składkę ubezpieczeniową.

Podobne artykuły

BiznesInfo

Polska i świat

Katastrofa samolotu w Lubuskim. Nieoficjalnie: nie żyje jeden z najbogatszych Polaków

Czytaj więcej >
pixabay, kasjanf

Polska i świat

Czy Centralny Port Komunikacyjny nie zostanie wybudowany? Horała: Tylko w trzech przypadkach

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Za wykroczenie skarbowe kara nawet 14 tys. zł. Nowe prawo już obowiązuje

Czytaj więcej >
Arkadiusz Ziolek/EAST NEWS

Polska i świat

Jak przekonać seniorów do późniejszego przejścia na emeryturę? Rząd ma plan i nie zawaha się go użyć

Czytaj więcej >
Jochen Tack/EAST NEWS

Polska i świat

Koronawirus na polu szparagów w Niemczech. Polacy pilnowani przez ochronę

Czytaj więcej >
Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa, 04.05.2021. 29. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm zajmowal sie rzadowym projektem ustawy ws. ratyfikacji zasobow wlasnych Unii Europejskiej. N/z: minuta ciszy dla Bronislawa Cieslaka

Polska i świat

Sondaż parlamentarny. KO z najgorszym wynikiem w historii, PiS wygrywa

Czytaj więcej >