BiznesINFO.pl
target-3535310 1920

https://pixabay.com/pl/photos/cel-biznes-pomys%C5%82-wzrostu-3535310/

Czy strategia firmy jest potrzebna przedsiębiorcy?

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Maciej Pawłowski

Udostępnij:Strategia firmy to podstawa działalności gospodarczej, która może uchronić przed bankructwem. Według analizy przeprowadzonej przez Euler Hermes aż 33 proc. przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszego roku.Początkujący przedsiębiorca przeważnie ma pewną wizję, ale nie zawsze wie, jak dojść do celu. Zdarza się, że jest on słabo skonkretyzowany i mglisty, a przecież to podstawa strategii firmy.Strategia firmy – must have rekina biznesuKażde przedsięwzięcie wymaga planu, improwizacja sprawdza się rzadko, nie jest zalecana, a jeżeli już, to jedynie w sytuacjach nieprzewidzianych, wymagających szybkiego podjęcia decyzji. Określenie jasnego, konkretnego i określonego w czasie celu jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Widoczny na horyzoncie punkt, do którego zmierzamy, daje motywację, ale również pewność, że zmierzamy w dobrym kierunku. Nie da się skorygować kursu, jeśli nie zna się celu podróży. Krótko mówiąc: jeżeli wiesz, czego chcesz, łatwiej ci to osiągnąć. Właśnie
dlatego strategia jest pierwszą czynnością, którą powinien przemyśleć początkujący
przedsiębiorca.Czy strategia firmy jest potrzebna?Strategia składa się z kilku elementów. To przede wszystkim długoterminowe cele
przedsiębiorstwa, które pozwalają określić kierunki działania niezbędne do jej realizacji. Żeby osiągnąć sukces, należy mieć wyznaczone jasne założenia i określić konkretne działania zmierzające do ich osiągnięcia.Cel – podstawowy element strategii firmyPrzede wszystkim należy określić strategiczne cele. Nie powinno ich być zbyt wiele, zaleca
się zidentyfikowanie maksymalnie dwóch. Tu przyda się metoda SMART, najpopularniejszy i chyba najskuteczniejszy sposób określenia celu. SMART to akronim od słów: Specific (konkretny), Measurable (mierzalny),  Achievable (osiągalny), Relevant (istotny), Time-bound
(określony w czasie).Oznacza to, że określany przez nas cel powinien być skonkretyzowany, jasny, łatwy do
zdefiniowania. Może nim być zdobycie określonej liczby klientów, otworzenie filii, zdobycie określonego udziału w rynku.Cel, jako element strategii firmy, musi być mierzalnyOkreślenie celu w liczbach jest niezbędne do stwierdzenia postępu czy osiągnięcia powziętych wcześniej założeń. Oczywiste jest, że cel powinien być również osiągalny, choć nie
należy hamować swoich ambicji. Przedsiębiorca powinien stawiać sobie poprzeczkę
wysoko, ale tak, żeby dało się ją przeskoczyć. Droga do celu, którego nie da się osiągnąć, jest demotywująca i sprawia, że łatwo się zniechęcić.Założenia powinny być istotne z perspektywy strategii firmyMożna sobie oczywiście stawiać cele poboczne, ale podstawą jest określenie głównego,
najważniejszego celu, do którego dążymy. Dla przedsiębiorcy będzie to przeważnie osiągnięcie zysku. Należy zauważyć, że nie zawsze musi być to wartość materialna, choć ta jest oczywiście najbardziej konkretna i najłatwiejsza do zmierzenia.Czas – najważniejsza miara strategii firmyOkreślenie terminu realizacji jest potrzebne do stwierdzenia, czy udało nam się osiągnąć powzięte założenia. Ten punkt ma również kilka innych funkcji. Są ludzie, którym najefektywniej pracuje się pod presją, a zbliżający się termin działa na nich motywująco. Inni
mają tendencję do prokrastynacji, czyli chorobliwego odkładania zadań na później. Nawet ci, którzy nie mają takich problemów, potrzebują jednak deadline'u. Nie należy jednak wyznaczać zbyt rychłego terminu, pamiętajmy, że strategia firmy to planowanie długofalowe. Przyjmuje się, że strategię określa się na najbliższe 10 lat, choć oczywiście wszystko zależy od dynamiki branży.Co dalej?Mając dobrze określony cel, trzeba podjąć działania zmierzające do jego osiągnięcia. Tu
podstawą jest kreatywność przedsiębiorcy, jego biznesowy instynkt, ale również chłodna
logika i umiejętność zaplanowania kolejnych kroków. To również element strategii firmy. Należy zaplanować kolejne działania zmierzające do zdobycia klientów, przejmowania rynku i  budowania wizerunku. Ważne jest określenie źródeł finansowania, koncepcji marketingowej, czy stworzenie łańcucha dostaw.Czy da się zarabiać bez strategii firmy?Oczywiście, że tak. Szanse na powodzenie są jednak niewielkie. Każda działalność ukierunkowana na sukces wymaga planu. Chodzi nie tylko o określenie celu, ale również metody na jego osiągnięcie. Rzetelnie sporządzona strategia firmy będzie stanowić
podstawę działań przedsiębiorcy, będzie stanowić wytyczne, których trzymanie się pozwoli na osiągnięcie postawionych założeń.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >