BiznesINFO.pl
Czternasta emerytura w różnej wysokości

Marek Bazak/East News

Czternastka już niedługo trafi do emerytów. Kwoty będą się mocno różnić

14 Marca 2021

Autor tekstu:

Maria Glinka

Udostępnij:

Czternasta emerytura już niebawem zasili budżety milionów obywateli. Jednak nie każdy senior otrzyma świadczenie w pełnej kwocie. Znajdą się również emeryci, którzy nowego dodatku od państwa nie dostaną wcale.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Ile będzie wynosiła czternasta emerytura w pełnej kwocie

 • Kogo dotyczy zasada „złotówkę za złotówkę”

 • Którzy seniorzy nie otrzymają dodatku w ogóle

Czternasta emerytura w pełnej wysokości nie dla każdego

Czternasta emerytura to jednorazowe świadczenie, które trafi do seniorów w listopadzie 2021 r. TVN24 donosi, że w wyjątkowych sytuacjach wypłata nastąpi w grudniu (w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych) i w styczniu 2022 r. (w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).

Dzięki kolejnemu dodatkowi emeryci będą mogli liczyć na zwiększenie domowego budżetu średnio o 8 proc. w skali roku. Z kolei renciści zyskają za sprawą czternastki 10,2 proc.

Jednak konstrukcja dodatkowego świadczenia senioralnego nie dla wszystkich jest równie korzystna. Czternasta emerytura w pełnej kwocie wynosi 1250,88 zł brutto. Oznacza to, że seniorzy otrzymają na rękę 1022,30 zł. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że pełny dodatek trafi do ok. 94 proc. wszystkich uprawnionych.

Czternasta emerytura w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”

Co z pozostałymi seniorami? Ich czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia ponad próg dochodowy wskazany w ustawie (2900 zł brutto). Business Insider Polska podaje, że takich seniorów jest w Polsce ok. 1,2 mln.

Co to oznacza w praktyce? Emeryt, który co miesiąc dostaje 3000 zł brutto otrzyma czternastkę pomniejszoną o 100 zł, czyli 1150,88 zł brutto (940,50 zł netto). Zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” im wyższe jest regularne świadczenie, tym niższa będzie czternasta emerytura.

Dla przykładu emeryt ze świadczeniem 3300 zł dostanie w ramach czternastki 850,88 zł brutto, czyli 695,25 zł netto. Z kolei na konto seniora, który pobiera w skali miesiąca 3900 zł brutto, wpłynie czternasta emerytura w wysokości 250,88 zł brutto, czyli 204,75 zł netto.

Na tym mechanizmie stracą rzecz jasna najbardziej zamożni seniorzy. Obywatel, który otrzymuje regularne świadczenie rzędu 4100 zł brutto może liczyć na zaledwie 50,88 zł brutto czternastki (50,25 zł netto). Każdy, kto pobiera wyższą emeryturę dodatku nie dostanie wcale.

Co zrobić, aby otrzymać dodatek?

Czternasta emerytura to świadczenie wypłacane z urzędu, co oznacza, że emeryci nie muszą przedkładać żadnych dodatkowych wniosków, aby otrzymać pieniądze. Kryterium uprawniającym do czternastki jest posiadanie prawa do renty, emerytury lub innego świadczenia, które wskazuje ustawa.

Wśród nich znajdują się:

 • świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników,

 • świadczenia dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 • świadczenia dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

 • świadczenia dla Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 • renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • renty z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

 • renty socjalne,

 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,

 • renty strukturalne,

 • okresowe emerytury kapitałowe,

 • emerytury pomostowe,

 • świadczenia nauczycielskie kompensacyjne,

 • okresowe emerytury rolnicze,

 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Każdy, kto liczy na czternastą emeryturę musi posiadać prawo do wyżej wymienionych świadczeń na dzień 31 października 2021 r. Identyczny katalog obejmuje osoby uprawnione do trzynastej emerytury. W tym przypadku beneficjenci muszą posiadać do nich prawo na dzień 31 marca 2021 r.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >