Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Co dzieje się z pieniędzmi na koncie ZUS po śmierci ubezpieczonego
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 27.03.2023 20:06

Co dzieje się z pieniędzmi na koncie ZUS po śmierci ubezpieczonego

pieniądze, koperta ZUS
BiznesInfo

Środki zapisane na subkoncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci tej osoby. Tak, jak to się dzieje w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Tylko subkonto w ZUS, bez członkostwa w OFE

Osoby posiadające subkonto w ZUS mogą wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na tym koncie po swojej śmierci. Mają również prawo do zmiany swojej wcześniejszej dyspozycji w dowolnym momencie.

Osoby, które nie podpisały umowy z OFE, otrzymują informację od ZUS-u, że muszą złożyć pisemne oświadczenie dotyczące swoich stosunków majątkowych z małżonkiem oraz mają prawo wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po ich śmierci. W przypadku braku takiego wskazania, zgromadzone na subkoncie środki wchodzą do masy spadkowej.

Działania ZUS

– W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS – na podstawie jej wskazania – informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie tej zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę, mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wyjaśniła dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

Podział środków na subkoncie następuje na podstawie wniosku osoby uprawnionej do tych środków, w oparciu o złożone wcześniej oświadczenie i wskazanie – podaje ZUS.

Instytucja informuje, że środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli nie ma takich osób, wówczas wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników (firm). Wystarczy przyjść do placówki i złożyć odpowiedni wniosek.

Subkonto w ZUS i członkostwo w OFE

Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, wskazanie osób uprawnionych do środków zapisanych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS powinien złożyć w swoim OFE.

Podział środków po jego śmierci rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek do właściwego OFE, aby otrzymać należne środki.

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o:

  • osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE w razie śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto,
  • udziale tych osób w środkach zgromadzonych na rachunku w OFE,

w ciągu 14 dni od momentu zrealizowania podziału.

Podział środków na subkoncie w ZUS jest zatem konsekwencją podziału środków zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie stosowne zawiadomienie z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.