Amortyzacja samochodu osobowego – metody
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 3 Stycznia 2021

Amortyzacja samochodu osobowego – metody

W dzisiejszych czasach posiadanie samochodu stało się wręcz obowiązkiem przedsiębiorców. Samochody jednak z czasem zużywają się, a zatem tracą na wartości. Amortyzacja samochodu pozwala zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na zakup pojazdu. Dowiedz się, na czym polega amortyzacja samochodu.

Amortyzacja samochodu – na czym polega?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czym jest amortyzacja samochodu, w pierwszej kolejności wyjaśnijmy, czym jest amortyzacja. Termin ten oznacza koszt, który ponosi się w związku ze spadkiem wartości rzeczy w określonym czasie z powodu jej użytkowania. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych.

Amortyzacja dotyczy stopniowego zużywania się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast środki trwałe to przedmioty i obiekty stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Mogą to być budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty.

Środki trwałe to przedmioty i obiekty o wartości powyżej 10 000 zł o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Z powyższych informacji jednoznacznie wynika, że możemy dokonać między innymi amortyzacji samochodu.

Amortyzacja samochodu polega na dokonywaniu systematycznych odpisów amortyzacyjnych, czyli zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków, które zostały poniesione na jego zakup. Amortyzacji samochodu można dokonać, stosując metodę liniową i indywidualną. Można też dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu. Wymienione metody przedstawimy w dalszej części artykułu.

Amortyzacja samochodu jako środka trwałego

Jeśli zamierzamy dokonać amortyzacji samochodu lub innego środka trwałego, powinniśmy w pierwszej kolejności zapoznać się z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), która pozwala zaklasyfikować przedmiot lub obiekt do określonej grupy i ustalić stawkę odpisów amortyzacyjnych. Na pierwszym szczeblu wyróżnia się 10 jednocyfrowych grup środków trwałych:

  • grupa 0 – grunty;
  • grupa 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
  • grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej;
  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne;
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
  • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
  • grupa 6 – urządzenia techniczne;
  • grupa 7 – środki transportu;
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
  • grupa 9 – żywy inwentarz.

Amortyzacja samochodu metodą liniową

Amortyzacja samochodu metodą liniową zakłada równomierne zużywanie się środka trwałego. W przypadku samochodów osobowych, roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20% wartości początkowej pojazdu. Innymi słowy, samochód będzie amortyzowany przez okres pięciu lat. Rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych następuje, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja samochodu metodą indywidualną

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzili do ewidencji środków trwałych samochód używany, mogą skorzystać z metody indywidualnej. W tym przypadku okres amortyzacji samochodu nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Stawka amortyzacyjna w skali roku wynosi 40%.

Jednorazowa amortyzacja samochodu

Istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji samochodu osobowego, jednak wartość pojazdu nie może przekroczyć 10 000 zł. W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT jest to kwota brutto, natomiast dla czynnych podatników VAT – netto.

Amortyzacja samochodu a metoda degresywna

Amortyzacja metodą degresywną zakłada, że zużycie środka trwałego i spadek jego wartości będzie następował szybciej na początku jego użytkowania. Jednak metodę degresywną można stosować tylko wobec środków trwałych, które zostały zaklasyfikowane do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a także wobec środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych. Zatem amortyzacja samochodu metodą degresywną nie jest możliwa.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News