Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 29 Listopada 2020

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jak je uzyskać? Ile trzeba czekać?

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS jest niezwykle istotne dla przedsiębiorcy w sytuacji, gdy chcąc rozwijać swój biznes, stara się o kredyt. Omawiane zaświadczenie również jest potrzebne w przypadku rozliczania dotacji z urzędem pracy lub przy braniu udziału w przetargach. Dokument jest stosunkowo prosty do uzyskania, natomiast ku niezadowoleniu wielu przedsiębiorców niestety wiąże się z przynajmniej kilkudniowym oczekiwaniem. Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jak uzyskać kwit?

Urzędem wystawiającym zaświadczenie o niezaleganiu ZUS jest sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie wystawiane jest w sytuacji faktycznego niezalegania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy. Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS wystawiane jest płatnikowi po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wydanie tego zaświadczenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem braku zaległości w urzędzie na dzień wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. Stan rozrachunków ustalany jest na podstawie zaksięgowanych na koncie danych płatnika z wypełnionych oraz przekazanych deklaracji, jak i z dokonanych przez podatnika wpłat składek.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Jaki wwniosek należy sporządzić?

Zaświadczenie wystawiane jest przez oddział ZUS (po wcześniejszym złożeniu wniosku przez zainteresowanego), odpowiedni dla miejsca zamieszkania płatnika. Formularz wniosku, który należy wypełnić (ZUS-EWN) dostępny jest w każdej placówce ZUS. Co więcej, formularz można pobrać również za pomocą strony internetowej. We wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS należy uwzględnić poniższe informacje:

 1. oddział ZUS, w którym składane jest pismo;
 2. cel, w którym wydane ma być zaświadczenie o niezaleganiu ZUS – do czego będzie wykorzystywane;
 3. datę wydania poprzedniego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek;
 4. informację dotyczącą formy odbioru;
 5. ilość potrzebnych egzemplarzy;
 6. dane osoby płacącej składki:
  • REGON, NIP,
  • PESEL,
  • nazwę skróconą oraz nazwę pełną,
  • imię i nazwisko a także datę urodzenia,
  • adres płatnika składek lub siedziby.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Wniosek. Dodatkowe informacje

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS powinien zostać uzupełniony o miejscowość, datę, a także musi zostać podpisany przez osobę składającą wniosek w sposób czytelny. W sytuacji, gdy wniosek będzie odbierać inna osoba niż sam zainteresowany, warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia jest imienne upoważnienie. Istotnym jest, aby w momencie odbioru zaświadczenia osoba odbierająca posiadała dokument potwierdzający tożsamość, dotyczy to osoby odbierającej zaświadczenie w imieniu zainteresowanego jak i samej osoby płatnika. Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS może zostać złożony w odpowiednim oddziale ZUS, może zostać wysłany pocztą (list polecony), a także istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej za pomocą konta płatnika na Platformie Usług Elektronicznych, która należy do ZUS. W sytuacji odbioru istnieje również możliwość wydania go w formie elektronicznej. Wystawione zaświadczenie w sposób elektroniczny opatrzone jest podpisem osoby uprawionej do jego wydania. Warunkiem do otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia zdrowotne jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych a także złożenie woli otrzymania dokumentu w formie elektronicznej na wniosku przekazanym do ZUS.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS. Wniosek złożony – kiedy odbiór?

Rzadko kiedy w naszym kraju spotykamy się z sytuacją, kiedy to osoba zainteresowana miałaby szansę załatwić swoją sprawę urzędową od ręki, powyższa niepisana reguła dotyczy również zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. Co do zasady Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w terminie 7 dni od daty wpływu oświadczenia woli do placówki. Uwaga! W sytuacji niemożności wystawienia zaświadczenia (np. ze względu na błędy popełnione w wypełnianiu wniosku), stosowna jednostka ZUS wyda płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu ZUS. W przypadku gdy osoba opłacająca składki nie zgadza się z taką decyzją, ma prawo odwołania się od decyzji do sądu.

Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS online. Jak uzyskać potwierdzenie autentyczności do zaświadczenia?

Od jakiegoś czasu istnieje możliwość potwierdzenia autentyczności zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie składek online. W celu potwierdzenia autentyczności wydanego zaświadczenia o niezaleganiu ZUS w opłacie składek należy wykonać następujące czynności:

 • wejść na stronę: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/zaswiadczenie-o-niezaleganiu/weryfikacja-zaswiadczen
 • podać numer zaświadczenia,
 • podać numer druku,
 • wybrać oraz podać numer identyfikatora płatnika,
 • podać datę wystawienia zaświadczenia,
 • po wprowadzeniu wszelkich wymaganych danych, należy wcisnąć przycisk „szukaj”, a następnie tuż po chwili otrzymamy informację o potwierdzeniu wydania przez ZUS zaświadczenia lub dostaniemy informację o braku takiego zaświadczenia w ewidencji ZUS.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News