BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Rząd wyłącza specjalny zasiłek. Zostawił jednak furtkę
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.03.2022 08:54

Rząd wyłącza specjalny zasiłek. Zostawił jednak furtkę

the babysitter
Flickr, Joel Kramer, licencja: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ [zdjęcie wykadrowane]

Zasiłek opiekuńczy wygasa 26 lipca

W piątek (24.07) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o zakończeniu ważnego programu wsparcia socjalnego wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. Specjalny zasiłek opiekuńczy - którzy przysługiwał rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu kwarantanny oraz rodzicom dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - będzie można pobierać tylko do 26 lipca.

Swoją decyzję ministerstwo motywuje nastaniem sezonu wakacyjno-urlopowego i zmniejszeniem się liczby osób, które pobierają specjalny zasiłek opiekuńczy. Ministerstwo zaznacza jednak, że nie oznacza to pozostawienia rodziców bez wsparcia. 

O co mogą ubiegać się rodzice, którzy pobierali zasiłek opiekuńczy?

Jak zaznacza w piątkowym (24.07) komunikacie Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki społecznej, w szczególnych rodzice wciąż będą mogli wnioskować o zasiłek opiekuńczy. Powołując się na ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ministerstwo tłumaczy, że o zasiłek opiekuńczy niezmiennie można ubiegać się w przypadku choroby lub macierzyństwa.

Jak czytamy na stronie gov.pl, zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany rodzicom dzieci do lat 8 także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkoli, żłobków czy klubów dziecięcych albo choroby niani czy opiekuna dziennego, z którymi rodzice zawarli umowę. Świadczenie w wysokości 80% wynagrodzenia przyznawane jest wtedy na okres 60 dni. "Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku (łącznie na wszystkie dzieci) przysługuje również w przypadku choroby dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia" - informuje ministerstwo.

Jak czytamy na stronie gov.pl, w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznej niepełnosprawności albo wymagających stałej opieki ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji, które skończyły 14 lat, ale nie skończyły 18 roku życia, zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres 30 dni. Te same zasady obowiązują w przypadku rodziców opiekujących się dziećmi o znacznym stopniu niepełnosprawności albo wymagającymi opieki ze względu na ograniczoną możliwość autonomicznej egzystencji, którzy np. z powodu choroby nie są w stanie zapewnić tym dzieciom opieki.