Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Zasiłek chorobowy – kto i kiedy może go dostać?
Agata Andrzejczak
Agata Andrzejczak 22.03.2022 08:40

Zasiłek chorobowy – kto i kiedy może go dostać?

zasiłek chorobowy
pixabay.com

Zasiłek chorobowy zwykle wynosi 80% podstawowej pensji pracownika oraz może być wypłacany przez pracodawcę lub ZUS – finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak zanim otrzyma się zasiłek, w pierwszej kolejności wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe, które pracownik otrzymuje przez pierwsze 14 lub 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym. 

Komu należy się zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przyznawany jest w ramach ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a to oznacza, że pomoc finansową otrzyma każdy odprowadzający składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek wydawany jest po tak zwanym „okresie wyczekiwania”, który dla osób ubezpieczonych chorobowo obowiązkowo wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, a dla osób ubezpieczonych dobrowolnie trwa 90 dni. Jest jednak pewna grupa ubezpieczonych, która może otrzymać zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania – są to:

  • absolwenci szkół oraz uczelni wyższych objęci ubezpieczeniem chorobowym (lub przystąpili samodzielnie) w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów,

  • ubezpieczeni, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby zawodowej, wypadku w pracy, w drodze z pracy lub do pracy,

  • obowiązkowo ubezpieczeni przez co najmniej 10 lat,

  • posłowie i senatorzy, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Osoba będąca zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy również może liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku chorobowego. 

Pracodawca a zasiłek chorobowy

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownikowi za okres do 33 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli pracownik ma ukończone 50 lat, przysługuje mu do 14 dni roboczych. W przypadku kiedy pracownik wykorzystał wszystkie dni należnego mu wynagrodzenia chorobowego, a wciąż pozostaje niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy opłacany przez ZUS. Wtedy pracodawca potrąca równowartość wypłacanego zasiłku z regularnie opłacanych składek.

Wysokość zasiłku chorobowego – kto ile dostanie

Pracownikowi przysługuje 70%, 80% lub 100% podstawowej pensji pracownika, czyli w przypadku umowy o pracę jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które otrzymywał przez ostatnie dwanaście miesięcy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenie, za podstawową pensję uznaje się przeciętny miesięczny przychód przed odliczeniem opłacanej składki na ubezpieczenie chorobowe. 

Podstawowa wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawowej wynagrodzenia. Jeżeli pracownik przebywał w szpitalu, otrzyma wówczas 70% swojej przeciętnej pensji. Jest jednak kilka przypadków, gdy pracownik może liczyć na 100% miesięcznego wynagrodzenia:

  • niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze z lub do pracy,

  • niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w pracy albo chorobą zawodową,

  • niezdolność do pracy spowodowana jest trwającą aktualnie ciążą,

  • niezdolność do pracy wynika z obowiązkowych badań dla dawców komórek, tkanek i narządów lub niezdolność jest spowodowana w następstwie przeprowadzonych badań.

Ile czasu można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi tak długo, jak pozostaje niezdolny do pracy. Jeżeli niezdolność jest spowodowana chorobą, wówczas przysługuje mu 182 dni, czyli sześć miesięcy zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy pracownik choruje na gruźlicę lub jest w trakcie ciąży, zasiłek wypłacany jest maksymalnie przez 270 dni, czyli dziewięć miesięcy. 

Istnieje także możliwość świadczenia rehabilitacyjnego które może być wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy. Można z niego skorzystać jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy po upływie maksymalnego okresu przysługiwania zasiłku chorobowego, a dalsze leczenie bądź rehabilitacja mogą przywrócić mu zdolność do pracy.

Tagi: