Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Lawinowy wzrost upadłości konsumenckich. Coraz więcej Polaków traci swój dobytek
Joanna Buczyńska
Joanna Buczyńska 11.04.2022 18:14

Lawinowy wzrost upadłości konsumenckich. Coraz więcej Polaków traci swój dobytek

Tesco zwalnia ludzi. 1200 osób na bruku.
pixabay

Ludzie tracą domy, samochody, a nawet cały swój dobytek. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej poinformował, że w roku 2021 upadłość konsumencka wzrosła o 300 proc w stosunku do  2019 roku. Bilans ostatniego 2021 roku pokazuje, że 18000 osób fizycznych ogłosiło upadłość. 

Co to znaczy upadłość konsumencka

Nowelizacja Prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 roku, głosi, że każda osoba, u której występuje przesłanka niewypłacalności może być powodem przyznania upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć każdy, kto nie jest w stanie przy osiąganych dochodach spłacać zobowiązań. Najczęściej są to zobowiązania kredytowe. 

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • każda osoba fizyczna  nieprowadząca działalności gospodarczej 

  • niewypłacalność dłużnika trwa co najmniej 3 miesiące

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a wniosek może być przez sąd odrzucony. Jeśli jednak Sąd rejonowy zdecyduje o ogłoszeniu upadłości, wysyła syndyka, który zajmuje nieruchomości, grunty, samochody, udziały w spółkach osoby fizycznej.  

Tonącemu zawsze podaje się koło ratunkowe

Wiele osób mających depresję lub myśli samobójcze nie zdaje sobie sprawy, że z każdej nawet najtrudniejszej sytuacji można wyjść. W każdej chwili upadły ma szanse na całkowite oddłużenie. Nawet gdy dłużnik straci swój cały dobytek, swoje mieszkanie, przepisy prawa chronią go przed bezdomnością. Dłużnikowi podawana jest dłoń by zacząć od zera. Syndyk, który zabiera mieszkanie, ma obowiązek wydzielić kwotę odpowiadającą przeciętnej stawce rynkowej czynszu i wypłacać ją dłużnikowi przez okres od 12 do 24 miesięcy.

Jeżeli cały majątek dłużnika nie wystarcza na spłatę zaciągniętych zobowiązań, reszta długu jest umarzana. Nawet koszty postępowania sądowego, gdy są zbyt obciążające wobec obywatela mogą popłynąć ze skarbu państwa. 

Coraz trudniejsza sytuacja, z którą Polak musi sobie poradzić. 

1600 osób miesięcznie ogłasza niewypłacalność. Nowelizacja ustawy “Prawo upadłościowe”, która ułatwia sądowi rejonowemu przyznanie upadłości konsumenckiej przyczynia się do nowego spojrzenia na obywatela oraz na jego finanse.

Również czynniki gospodarcze tj. wzrost zadłużenia Polaków, wzrost kosztów utrzymania, utrata pracy przez pandemię, śmierć najbliższych czy choroba są przyczyną wzrostu liczby finansowego upadku Polaków są przyczyną trwałej utraty płynności finansowej.

Tagi: upadłość