BiznesINFO.pl > Finanse > Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Dzięki niemu wiele osób może dostać wyższe świadczenie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 06.02.2023 10:47

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Dzięki niemu wiele osób może dostać wyższe świadczenie

Kiedy dokładnie będzie można spodziewać się pieniędzy z ZUS-u w tym miesiącu?
Iberion

Emeryci, którzy wciąż pracują i odprowadzają składki do ZUS-u, mają prawo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie swojego świadczenia. Zakład raz w roku lub po zakończeniu zatrudnienia wlicza odprowadzane składki do emerytury i właśnie dzięki temu senior może podwyższyć swój miesięczny dochód. Z ponownej kalkulacji mogą skorzystać też inni emeryci.

Już na wstępie podkreślić należy fakt, że wnioskodawca nic nie traci na ponownym przeliczeniu swojego świadczenia. ZUS zapewnia, że nawet, jeśli okaże się, iż powinno być ono niższe, wciąż będzie je wypłacał w dotychczasowej wysokości.

Wpływ wytycznych GUS na wysokość świadczeń

W 2022 roku Główny Urząd Statystyczny przedstawił tablice średniego dalszego trwania życia, które są podstawą do wyliczenia świadczeń w przypadku emerytów składających wnioski między 1 kwietnia 2022 roku a 31 marca br. Interia podkreśla, że obowiązujące tablice są korzystne dla tych seniorów, którzy właśnie osiągają wiek emerytalny. 

Obecnie 60-letnia kobieta może otrzymać o 3,7 proc. wyższe świadczenie niż w ubiegłych latach, a 65-letni mężczyzna — o 4,1 proc.

Uzasadnienie GUS
Uzasadnienie GUS.

Kto może skorzystać z ponownego przeliczenia emerytury?

ZUS wyjaśnia, że z ponownego przeliczenia renty bądź emerytury mogą skorzystać osoby, które:

  • pobierają już świadczenie, ale wciąż pracują i odprowadzają składki z tego tytułu,

  • składając wniosek o przyznanie świadczenia, nie miały wszystkich dokumentów, które Zakład mógłby uwzględnić przy obliczaniu wysokości emerytury lub renty (chodzi zatem o sytuację, gdy senior właśnie znalazł np. świadectwo pracy sprzed kilku lat),

  • mogą udokumentować zarobki uzyskane przed przejściem na emeryturę bądź rentę (np. senior otrzymał dokumentację z archiwum ze zlikwidowanego już zakładu pracy) lub osiągnięte już po przyznaniu świadczenia.

Interia przypomina, że emeryci, którzy zaczęli dostawać świadczenie jeszcze przed wprowadzeniem niższego wieku emerytalnego, mogą złożyć wnioski o przeliczenie średniego dalszego trwania życia. Uwzględnić należy wówczas tablice obowiązujące w dniu ukończenia 60. roku życia przez kobietę i 65. przez mężczyznę. W ten sposób senior może podwyższyć swoje świadczenie o kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Jak złożyć taki wniosek?

Należy złożyć tzw. formularz ERPO, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS-u w zakładce “Wzory formularzy”. Wniosek można dostarczyć zarówno do placówki Zakładu, jak i przesłać za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

ZUS
ZUS