Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wiele osób może otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych dotacji. Nabór wniosków rusza 5 czerwca
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 25.05.2023 11:56

Wiele osób może otrzymać nawet kilkaset tysięcy złotych dotacji. Nabór wniosków rusza 5 czerwca

Kobieta licząca pieniądze
Marek BAZAK/East News

Serwis agronews.pl. informuje, że w ramach specjalnego programu wielu Polaków będzie mogło liczyć na otrzymanie dotacji w wysokości nawet do 600 tys. zł. Nabór wniosków ruszy 5 czerwca i potrwa do 5 lipca br.

Nabór wniosków

Od 5 czerwca do 5 lipca br. ARiMR będzie prowadziła nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D).

Pieniądze będzie można przeznaczyć na inwestycje związane bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich (600 tys. zł) lub na zakup nowych maszyn rolniczych czy założenie sadu (250 tys. zł). 

Na co można uzyskać wsparcie?

Rolnicy mogą przeznaczyć dofinansowanie m.in. na zakup lub leasing nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku, a także zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej. Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o dofinansowanie na zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. 

Warunki otrzymania dopłat

Serwis informuje, że pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, a także nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

Mogą się o nią ubiegać rolnicy prowadzący działalność rolniczą na terytorium RP, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Wymagane jest, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowiła co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie była większa niż 200 tys. euro. 

Co więcej, wnioskodawcy muszą mieć na uwadze fakt, iż w związku z realizacją operacji, wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. 

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Wysokość pomocy

Trzeba mieć na uwadze, że pomoc jest przyznawana na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi: 

  • 600 tys. zł  w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
  • 250 tys. zł w pozostałych przypadkach, np. na zakup nowych maszyn rolniczych.