BiznesINFO.pl > Praca > Urlop szkoleniowy dla pracownika – jak go zdobyć?
Agata Andrzejczak
Agata Andrzejczak 22.03.2022 08:30

Urlop szkoleniowy dla pracownika – jak go zdobyć?

Urlop szkoleniowy dla pracownika  – jak go zdobyć?
pixabay.com

Na czym polega urlop szkoleniowy dla pracownika?

Urlop szkoleniowy ma na celu podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników, aby ci mogli lepiej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Odbywa się za pozwoleniem pracodawcy lub z jego inicjatywy. Do urlopu szkoleniowego mają prawo pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie zatrudnionemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dlatego ten powinien stale motywować swoich pracowników i wspierać ich aspiracje do stałego rozwoju zawodowego, a urlop szkoleniowy jest świetnym narzędziem, które w tym może pomóc.

Urlop szkoleniowy – ile trwa?

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje, przysługuje urlop szkoleniowy, którego wymiar jest uzależniony od rodzaju nauki, jakiej się podejmuje:

  • 6 dni urlopu szkoleniowego dla pracownika przystępującego do egzaminu eksternistycznego, maturalnego czy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 

  • 21 dni urlopu szkoleniowego dla pracownika piszącego pracę dyplomową na ostatnim roku studiów oraz przystępującego do egzaminu dyplomowego.

Należy pamiętać, że dni urlopu liczone są jako dni robocze zgodnie z grafikiem pracy, a pracownik powinien otrzymać standardowe wynagrodzenie za dni urlopowe. Urlop szkoleniowy udzielany jest na wniosek pracownika, dlatego jeżeli pracownik nie złoży samodzielnie wniosku, możliwość wzięcia urlopy zwyczajnie przepada. 

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego czy czas jego trwania nie zależą od stażu pracy ani innych dodatkowych czynników. Jeżeli dany pracownik jest zatrudniony w ramach umowy o pracę oraz wykazuje chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, obie strony mogą wówczas podpisać tak zwaną umowę szkoleniową, która zawiera prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i osoby zatrudnionej zamierzającej się edukować. 

Należy jednak pamiętać, że urlop szkoleniowy przysługuje tylko pracownikowi, który jest w trakcie kształcenia. Pracodawca może także wesprzeć finansowo osobę podnoszącą swoje kwalifikacje, pokrywając koszty związane z zakupem podręczników, przejazdami, zakwaterowaniem czy samym kształceniem. 

Obowiązki pracownika związane z urlopem szkoleniowym

Istnieją sytuacje, kiedy pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów związanych z urlopem szkoleniowym danego pracownika. Dzieje się tak jeżeli:

  • pracownik bez uzasadnienia zrezygnuje bądź nie podejmie się podnoszenia swoich kwalifikacji,

  • pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem w okresie do 3 lat (za wyjątkiem sytuacji, kiedy pracownik jest ofiarą mobbingu),

  • stosunek pracy zostanie rozwiązany z winy pracownika w okresie do 3 lat. 

Pracodawca inwestując pieniądze w rozwój kompetencji danego pracownika, liczy, że edukacja przyniesie wymierne korzyści w efektywności lub jakości wykonywanych obowiązków przez zatrudnionego. Dlatego jeżeli ten rezygnuje z pracy mimo odbycia urlopu szkoleniowego, pracodawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Tagi:
Polecane