BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Za niewykorzystany urlop muszą ci zapłacić. Prawo dokładnie mówi ile

29 Września 2019

Autor tekstu:

Paulina Musianek

Udostępnij:

Urlop, przysługuje każdemu pracownikowi, a prawo do niego jest niezbywalne. Zaległy urlop tylko w jednej sytuacji może zostać "wymieniony" na ekwiwalent finansowy.

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę (oraz powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczą umowę o pracę). Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każdy pracownik co rok ma do wykorzystania, w zależności od stażu pracy, 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Urlop ten pracownik zobowiązany jest wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Jeśli zaś nie jest to możliwe, to najpóźniej do 30 września roku następnego. Co jednak jeśli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu w tym terminie urlopu?

Zaległy urlop wypoczynkowy

Istnieje tylko jedna sytuacji, kiedy można spieniężyć urlop. Ekwiwalent finansowy wypłacany jest pracownikowi, który odchodzi z pracy i ma jeszcze zaległy urlop. Bez względu na to, czy jego umowa wygasła czy została rozwiązana. Przysługuje on również, kiedy pracownik został zwolniony dyscyplinarnie lub zmarł - w tym wypadku ekwiwalent dostaje rodzina zmarłego. Jeśli pracownik nie przerywa pracy w firmie i nie zdążył wykorzystać przysługującego mu urlopy wypoczynkowego, urlop ten przepada.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy wykorzystać specjalny współczynnik stworzony według zasad wskazanych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej. 

Od wszystkich dni w roku odejmujemy niedziele i dni wolne. Wynik dzielimy przez 12. Otrzymujemy współczynnik. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu, to współczynnik urlopowy ustalany jest proporcjonalnie.

Aby obliczyć przysługujący pracownikowi ekwiwalent należy:

  1. Podzielić miesięczne wynagrodzenie przez współczynnik ekwiwalentu,

  2. Podzielić tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez dobową normę czasu pracy (zwykle jest to 8 godzin),

  3. Pomnożyć ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Podobne artykuły

Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >
Biedronka przygotowała promocje na nowy tydzień

Praca

Biedronka już od jutra z szalonym prezentem dla klientów. Wielki ukłon dla fanów słodkości

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 12.05.2020. n/z Napis koronawirus Covid-19 na tle pieniedzy.

Praca

Branża umiera przez pandemię, a państwo dalej ich nie dostrzega. W efekcie wszyscy tracą ogromne pieniądze

Czytaj więcej >
Szef ma prawo przerwać nasz urlop

Praca

Jesteś na urlopie? Mamy złe wieści, twój pracodawca ma prawo go przerwać

Czytaj więcej >
Za uchylanie się od płacenia abonamentu grożą dotkliwe kary

Praca

Kontrolerzy rozeszli się po kraju, do ciebie też mogą zapukać. Kara to aż 681 zł

Czytaj więcej >
Praca tylko 4 dni? Skrócony wymiar czasu pracy

Praca

4-dniowy tydzień pracy uratuje gospodarkę? Niezwykły plan rządzących.

Czytaj więcej >