BiznesINFO.pl

https://pixabay.com/pl/photos/razem-jeste%C5%9Bmy-si%C5%82%C4%85-wnuk-dziadek-4029306/

Subkonto w ZUS zasady dziedziczenia i podziału środków

5 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Zarówno środki odłożone na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
(OFE), jak i część środków zgromadzonych w ZUS podlegają dziedziczeniu. Od 2011
roku każdy ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje
indywidualne Subkonto ZUS i to właśnie środki zgromadzone na tym subkoncie mogą
być dziedziczone.

Czym jest subkonto ZUS?

Każdy ubezpieczony posiada w ZUS swoje indywidualne konto. Zostało ono założone w momencie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. W ramach indywidualnego konta od 2011 w ZUS prowadzone jest również specjalne subkonto dla osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalne albo urodziły się po 31 grudnia 1968 roku, ale nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE.

Subkonto ZUS jest rachunkiem, na które trafia część składki przekazywanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych lub cała składka w przypadku osób, które nie przystąpiły do OFE. Od przeprowadzonej w 2014 roku reformy emerytalnej uczestnictwo w OFE nie jest już obowiązkowe i  ubezpieczony ma prawo sam zdecydować czy chce do niego przystąpić:

Jeśli zdecyduje się przystąpić do OFE:

  • 2,92% podstawy wymiaru składki trafia do OFE,

  • 4,38% podstawy wymiaru składki trafia na subkonto ZUS.

Jeśli nie przystąpi do OFE, całość (7,3% podstawy wymiaru składki) trafia na subkonto ZUS.

Na wybór funduszu osoby wchodzące na rynek pracy mają 4 miesiące. Jeśli nie zdecydują się na wybór, całość składki będzie zapisana na subkoncie ZUS.

Zasady dziedziczenia i podziału środków na subkoncie ZUS

Inaczej niż w przypadku środków zgromadzonych na koncie indywidualnym, środki zgromadzone na subkoncie ZUS, podobnie jak w OFE, podlegają podziałowi i dziedziczeniu.

Środki na subkoncie są dzielone w przypadku:

  • rozwodu;

  • unieważnienia małżeństwa;

  • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa;

  • umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej;

  • śmierci osoby;

W przypadku śmierci ubezpieczonego, który znajdował się w związku małżeńskim i istniała między małżonkami wspólność majątkowa, połowa środków zgromadzonych na subkoncie i na rachunku OFE zostanie przekazana żyjącemu małżonkowi bezpośrednio na rachunek subkonto ZUS i rachunek OFE.

Druga połowa przypada spadkobiercom ustalanym na podstawie aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub w drodze postępowania sądowego. Ubezpieczony mógł również za życia, bezpośrednio wskazać osoby pomiędzy które mają zostać podzielone środki

Subkonto ZUS - Proces dziedziczenia i podziału środków dla osób, które mają konto w OFE

W przypadku, gdy ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jest również członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w OFE. Osoba uprawniona do otrzymania uposażenia składa wniosek o podział środków skierowany do OFE, w którym znajduję się rachunek ubezpieczonego.

Otwarty Fundusz Emerytalny w terminie 14 dni od terminu podziału środków musi powiadomić ZUS o osobach, które mają prawo do podziału środków zgromadzonych na rachunku funduszu. Określa również ich udział w całej kwocie. Od tej chwili ZUS ma 3 miesiące, by na podstawie informacji które otrzymał, podzielić środki znajdujące się subkoncie ZUS. Nie ma więc potrzeby składać osobny wniosek do ZUS, ponieważ podział na subkoncie ZUS jest konsekwencją zawiadomienia z OFE.

Subkonto ZUS – proces dziedziczenia i podziału środków dla osób bez konta w OFE

Proces podziału i wypłaty środków na subkoncie ZUS przebiega inaczej, gdy ubezpieczony nie jest członkiem OFE.

W przypadku, gdy ubezpieczony nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia go o  obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a jego małżonkiem oraz o możliwości wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci.

Jeśli ubezpieczony wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków po ewidencji w systemie informatycznym ZUS informacji o zgonie ubezpieczonego, zakład zawiadamia osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Na rozpatrzenie i wypłatę środków ZUS ma 3 miesiące.

Źródła:

https://www.zus.pl/pracujacy/twoje-konto-w-zus/subkonto

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/subkonto-w-zus-ogolne-zasady-dziedziczenia/2203641https://mu.rf.gov.pl/59/art-10.htmlTagi:

ZUSdziedziczenie emerytur

Maciej BlachaAutor

Redaktor Maciej Blacha

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Finanse

Dodatkowy podatek obciąży wynajmujących mieszkania. To efekt Polskiego Ładu

Czytaj więcej >
Pieniądze: od czerwca nowe limity dotyczące dorabiania do emerytury, ZUS niedługo je opublikuje

Finanse

Przedsiębiorco uważaj. Jeżeli nie złożysz ważnej deklaracji w ZUS, zapłacisz 5 000 zł kary

Czytaj więcej >

Finanse

Rata kredytu niższa o 5 tys. złotych. Sąd pozbawił bank prawa doliczania WIBOR-u do raty

Czytaj więcej >
pieniądze

Finanse

UOKIK stawia zarzuty Profi Credit Polska. Dotyczą sposobu windykacji

Czytaj więcej >
Seniorzy otrzymają mniejsze kwoty z tytułu tzw. "trzynastek" i "czternastek"?

Finanse

Nowe limity dorabiania do rent i emerytur. Zmiany od grudnia 2022

Czytaj więcej >
Iberion

Finanse

Dodatek elektryczny. Wnioski można składać od 1 grudnia

Czytaj więcej >