BiznesINFO.pl

https://pixabay.com/pl/photos/razem-jeste%C5%9Bmy-si%C5%82%C4%85-wnuk-dziadek-4029306/

Subkonto w ZUS zasady dziedziczenia i podziału środków

5 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Zarówno środki odłożone na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
(OFE), jak i część środków zgromadzonych w ZUS podlegają dziedziczeniu. Od 2011
roku każdy ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych posiada swoje
indywidualne Subkonto ZUS i to właśnie środki zgromadzone na tym subkoncie mogą
być dziedziczone.

Czym jest subkonto ZUS?

Każdy ubezpieczony posiada w ZUS swoje indywidualne konto. Zostało ono założone w momencie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego. W ramach indywidualnego konta od 2011 w ZUS prowadzone jest również specjalne subkonto dla osób, które są członkami otwartego funduszu emerytalne albo urodziły się po 31 grudnia 1968 roku, ale nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE.

Subkonto ZUS jest rachunkiem, na które trafia część składki przekazywanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych lub cała składka w przypadku osób, które nie przystąpiły do OFE. Od przeprowadzonej w 2014 roku reformy emerytalnej uczestnictwo w OFE nie jest już obowiązkowe i  ubezpieczony ma prawo sam zdecydować czy chce do niego przystąpić:

Jeśli zdecyduje się przystąpić do OFE:

  • 2,92% podstawy wymiaru składki trafia do OFE,

  • 4,38% podstawy wymiaru składki trafia na subkonto ZUS.

Jeśli nie przystąpi do OFE, całość (7,3% podstawy wymiaru składki) trafia na subkonto ZUS.

Na wybór funduszu osoby wchodzące na rynek pracy mają 4 miesiące. Jeśli nie zdecydują się na wybór, całość składki będzie zapisana na subkoncie ZUS.

Zasady dziedziczenia i podziału środków na subkoncie ZUS

Inaczej niż w przypadku środków zgromadzonych na koncie indywidualnym, środki zgromadzone na subkoncie ZUS, podobnie jak w OFE, podlegają podziałowi i dziedziczeniu.

Środki na subkoncie są dzielone w przypadku:

  • rozwodu;

  • unieważnienia małżeństwa;

  • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa;

  • umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej;

  • śmierci osoby;

W przypadku śmierci ubezpieczonego, który znajdował się w związku małżeńskim i istniała między małżonkami wspólność majątkowa, połowa środków zgromadzonych na subkoncie i na rachunku OFE zostanie przekazana żyjącemu małżonkowi bezpośrednio na rachunek subkonto ZUS i rachunek OFE.

Druga połowa przypada spadkobiercom ustalanym na podstawie aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub w drodze postępowania sądowego. Ubezpieczony mógł również za życia, bezpośrednio wskazać osoby pomiędzy które mają zostać podzielone środki

Subkonto ZUS - Proces dziedziczenia i podziału środków dla osób, które mają konto w OFE

W przypadku, gdy ubezpieczony posiada subkonto w ZUS i jest również członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w OFE. Osoba uprawniona do otrzymania uposażenia składa wniosek o podział środków skierowany do OFE, w którym znajduję się rachunek ubezpieczonego.

Otwarty Fundusz Emerytalny w terminie 14 dni od terminu podziału środków musi powiadomić ZUS o osobach, które mają prawo do podziału środków zgromadzonych na rachunku funduszu. Określa również ich udział w całej kwocie. Od tej chwili ZUS ma 3 miesiące, by na podstawie informacji które otrzymał, podzielić środki znajdujące się subkoncie ZUS. Nie ma więc potrzeby składać osobny wniosek do ZUS, ponieważ podział na subkoncie ZUS jest konsekwencją zawiadomienia z OFE.

Subkonto ZUS – proces dziedziczenia i podziału środków dla osób bez konta w OFE

Proces podziału i wypłaty środków na subkoncie ZUS przebiega inaczej, gdy ubezpieczony nie jest członkiem OFE.

W przypadku, gdy ubezpieczony nie zawarł umowy z otwartym funduszem emerytalnym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia go o  obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a jego małżonkiem oraz o możliwości wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci.

Jeśli ubezpieczony wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków po ewidencji w systemie informatycznym ZUS informacji o zgonie ubezpieczonego, zakład zawiadamia osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Na rozpatrzenie i wypłatę środków ZUS ma 3 miesiące.

Źródła:

https://www.zus.pl/pracujacy/twoje-konto-w-zus/subkonto

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/pracujacy/-/publisher/details/1/subkonto-w-zus-ogolne-zasady-dziedziczenia/2203641https://mu.rf.gov.pl/59/art-10.htmlPodobne artykuły

BaltCap

Finanse

Kompleksowa obsługa PPP przez BaltCap. O specyfice projektów rozmawiamy z ekspertem

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >