BiznesINFO.pl
workplace-1245776 640

https://pixabay.com/photos/workplace-team-business-meeting-1245776/

Staż - czym jest i jakie daje korzyści?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Staż to doskonały sposób na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które ułatwi zdobycie zatrudnienia w wymarzonej pracy. Warto wiedzieć, że na stażu można również pobierać wynagrodzenie. Jakie korzyści oferuje staż?

Staż - co to jest?

Staż to forma nauki zawodu, która polega na tym, że osoba bez doświadczenia wymaganego na danym stanowisku lub w danej firmie otrzymuje możliwość nabycia praktycznych umiejętności, niezbędnych dla wykonywania danej pracy. Staż zawodowy jest także
instrumentem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, stosowanym przez Urząd Pracy.

Staż odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a pracodawcą. Jednak mimo to, staż oferuje korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale także dla stażysty. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i łącznie 40 godzin pracy tygodniowo. Staż nie może odbywać się w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych (z wyjątkiem sytuacji szczególnych, wynikających ze zmianowego systemu pracy w danym zawodzie).

Staż a praktyka - różnice

Warto również wskazać na najważniejsze różnice, jakie występują między stażem a praktyką. Określenia te często są stosowane zamiennie, jednak należy podkreślić, że to są dwie
różne formy zatrudnienia, choć spełniają podobną rolę.

Staż oczywiście dotyczy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, natomiast na praktykę zwykle kierowani są młodzi uczniowie w trakcie nauki lub po niej. Warto też dodać, że w przypadku stażu jest więcej obowiązków i można liczyć na wynagrodzenie, z kolei praktykę najczęściej wykonuje się bezpłatnie.

Kolejna istotna różnica polega na tym, że rezygnacja ze stażu wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku praktyki. Stażysta, zrywając umowę stażu, zostanie pozbawiony statusu bezrobotnego na okres 120, 180 lub 270 dni. W określonych przypadkach może również
ponieść konsekwencje finansowe - będzie musiał zwrócić niektóre koszty, np. zakwaterowania lub badań lekarskich.

Ile trwa staż?

Staż standardowo trwa 3 miesiące. Okres stażowy może jednak zostać wydłużony do 6 miesięcy, a w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, staż może trwać
maksymalnie 12 miesięcy. Warto dodać, że staż może odbyć się u jednego pracodawcy tylko raz.

Staż a wysokość wynagrodzenia

Jak już wcześniej informowaliśmy, staż nie jest wykonywany za darmo. Stażysta może liczyć na wynagrodzenie, które określa się mianem stypendium. Osobie zatrudnionej na płatnym stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Wynagrodzenie
jest wypłacane przez Urząd Pracy. Stażysta podlega również ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu.

Kto może zostać skierowany na staż?

Na staż kierowane są osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w Urzędzie Pracy. Jednak przyszli stażyści muszą spełniać określone wymagania. Staż przysługuje:

  • osobom bezrobotnym, które nie ukończyły 25. roku życia;

  • osobom bezrobotnym do 30. roku życia, jeśli nie minęło dwanaście miesięcy od dnia ukończenia przez nich szkoły wyższej;

  • bezrobotnym, którzy ukończyli 50. rok życia;

  • bezrobotnym, którzy posiadają wykształcenie średnie lub niższe, nie mają doświadczenia zawodowego, ani kwalifikacji;

  • kobietom, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

  • osobom bezrobotnym, które samotnie wychowują niepełnosprawne dziecko;

  • długotrwale bezrobotnym;

  • bezrobotnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

  • bezrobotnym, którzy nie podjęli zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Staż - jakie oferuje korzyści?

Staż przede wszystkim gwarantuje zdobycie doświadczenia zawodowego, które jest niezbędne do pracy na określonym stanowisku i zwiększa szanse na rynku pracy. Po zakończeniu stażu pracodawca może kontynuować współpracę ze stażystą lub wystawić opinię, która ułatwi znalezienie zatrudnienia.

Oprócz cennego doświadczenia stażysta może zyskać na stażu stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, które przyznaje i wypłaca Urząd Pracy. Jak już wspominaliśmy, stażyści podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Warto również dodać, że za każde 30 dni stażu przysługują 2 dni wolnego, za które również wypłacane jest stypendium.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >