BiznesINFO.pl
office-626097 1920

https://pixabay.com/pl/photos/urz%C4%85d-tabletki-laptopa-home-office-626097/

Środki trwałe w działalności gospodarczej

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, wykorzystują w niej przedmioty wspomagające jej prowadzenie i pomogą uzyskać przychód. Prowadzenie nawet niewielkiej firmy wiąże się z wydatkami. Pieniądze są przeznaczane na urządzenia niezbędne do pracy, samochód służbowy czy nieruchomość będącą siedzibą firmy.

Przedsiębiorca musi zadbać o to, aby skrupulatnie i dokładnie rozliczać poniesione koszty. Wszystkie środki trwałe muszą zostać zgłoszone i wpisane do ewidencji.

Czym jest środek trwały - definicja środka trwałego w ustawie o PIT

W art. 22a ust. 1 ustawy o PIT została zapisana podatkowa definicja środka trwałego.

Środek trwały to własność lub współwłasność podatnika wykorzystywana zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności. Składniki majątku muszą zostać przez przedsiębiorcę nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, a także kompletne i zdatne do użytku już pierwszego dnia pracy. Dodatkowo przewidywany okres ich wykorzystywania powinien przekraczać rok. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, do środków trwałych należą nieruchomości, grunty, lokale będące odrębną własnością, urządzenia, maszyny, środki transportu, a nawet inwentarz żywy. Środki muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby jego działalności gospodarczej. Jako wartość początkową środka trwałego przyjmuje się cenę nabycia, koszt wytworzenia lub wartość rynkową.

Wpis do ewidencji środków trwałych

Środki trwałe wpisuje się do ewidencji w tym samym miesiącu, w którym przedsiębiorstwo zaczęło użytkować przedmiot. Inaczej nie będą one mogły być amortyzowane w ramach kosztów uzyskania przychodu. Wprowadzenie jej do ewidencji jest kluczowe w przypadku rozpoczęcia amortyzacji. Gdy do ewidencji wkradnie się niewielki błąd, można dokonać stosownej korekty.

Środki trwałe o niskiej wartości

Gdy przedsiębiorca pozyska środek trwały o niskiej wartości, czyli takiej, która nie przekracza 10 tys. zł netto (w przypadku przedsiębiorców opłacających VAT) lub brutto (w przypadku podatników zwolnionych z VAT), przepisy podatkowe pozwalają na bezpośrednie zaliczanie ich w koszty. Podatnik nie musi ujmować ich w ewidencji środków trwałych.

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych może być prowadzona przez przedsiębiorcę za pośrednictwem specjalnych programów do księgowości, które dostępne są w internecie. Może też być sporządzona w formie odręcznego dokumentu. Ewidencja środków trwałych nie posiada określonego wzoru. Jednak formularz musi zawierać informacje, które są wymagane przez organy podatkowe, należą do nich:

 • liczba porządkowa,

 • data nabycia,

 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

 • wartość początkowa,

 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • stawka amortyzacyjna,

 • kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres

 • dokonywania odpisów, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji,

 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • stawka amortyzacyjna,

 • zaktualizowana wartość początkowa,

 • wartość ulepszania zwiększającą wartość początkową;

 • data likwidacji, przyczynę albo datę zbycia,

 • faktyczna kwota odpisów amortyzacyjnych.

Kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych i jej prowadzenie jest obowiązkowe, aby móc zaliczyć amortyzację do kosztów prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 22n ust. 6 ustawy o PIT w razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ewidencję środków trwałych muszą prowadzić:

● osoby fizyczne,
● spółki cywilne osób fizycznych,
● spółki jawne osób fizycznych,
● spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

Te podmioty mają obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a zarazem muszą prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Warto wiedzieć, że od stycznia 2019 roku zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia przez podatników ryczałtu.

Przedsiębiorcy mają prawo do sprzedaży środków trwałych, jednak fakt ich zbycia zobowiązani są uwzględnić w ewidencji środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego można zaliczyć do przychodów firmy.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >