Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Sprzedaż samochodu firmowego. Podatek VAT i rozliczenie PIT
Bassa Iwona
Bassa Iwona 01.06.2021 02:00

Sprzedaż samochodu firmowego. Podatek VAT i rozliczenie PIT

bmw-918408 1920
https://pixabay.com/pl/photos/bmw-samoch%C3%B3d-samoch%C3%B3d-sportowy-918408/

Samochód firmowy można ująć w ewidencji środków trwałych i traktować jako część majątku przedsiębiorstwa. Rozwiązanie takie jest korzystne, ponieważ pozwala zaliczyć wydatki związane z utrzymaniem pojazdu do kosztów uzyskania przychodu, co wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Jednak w opisanej sytuacji sprzedaż samochodu firmowego będzie traktowana jako zysk i pociągnie za sobą konieczność zapłaty podatku dochodowego. Czynni podatnicy VAT będą też zobligowani do opłacenia podatku VAT z tego tytułu.

Przedsiębiorcy, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą firmowego auta, często decydują się na usunięcie pojazdu z ewidencji i przeniesienie go do majątku prywatnego, co uwalnia ich od konieczności płacenia podatku dochodowego. Jednak dzieje się tak dopiero po upływie sześciu lat od wycofania samochodu z majątku firmy - zbycie pojazdu przed tym terminem zostanie potraktowane jako przychód, nawet jeśli działalność została już rozwiązana. Istnieją również inne sposoby na ominięcie opłat, na przykład podarowanie służbowego auta osobie z rodziny.

Jeśli natomiast samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy i rozlicza się go na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, może zostać sprzedany już po 6 miesiącach, bez konieczności płacenia podatku.

Podatek dochodowy od sprzedaży samochodu firmowego

Zbycie pojazdu służbowego, który został ujęty w ewidencji środków trwałych, powoduje konieczność wykazania dochodu na formularzu PIT za rok, w którym miała miejsce transakcja oraz opłacenia podatku dochodowego. Wysokość podatku dochodowego od sprzedaży samochodu firmowego uzależniona jest od rzeczywistej wartości sprzedaży (jeżeli samochód jest w pełni zamortyzowany) lub od ceny netto, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu (jeśli pojazd znajduje się w okresie amortyzacji).

Podatek VAT od sprzedaży samochodu firmowego

Czynni podatnicy VAT muszą być świadomi obowiązku zapłaty podatku VAT od sprzedaży samochodu firmowego. Wynosi on 23%. Zbycie pojazdu przed upływem 5 lat od jego zakupu (lub 12, w przypadku gdy wartość samochodu jest niższa niż 15 000 zł), pociąga za sobą dodatkowo konieczność przeprowadzenia korekty podatku VAT. Sporządza się ją, biorąc pod uwagę wysokość podatku odliczonego przy zakupie pojazdu - jeśli odliczono 100% podatku VAT, korekta wyjdzie na minus, natomiast jeśli odliczono tylko 50% podatku, może okazać się, że korekta będzie na plus, tym samym zwróci się część podatku VAT. Sprzedaż auta bez podatku VAT jest możliwa, gdy przedsiębiorca w chwili nabywania samochodu nie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT nie muszą uiszczać opłaty. Nie obowiązuje ona również wtedy, gdy nabywając auto, przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego a samochód był w firmie używany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT.

Darowizna samochodu firmowego

Wielu przedsiębiorców woli dokonać darowizny samochodu firmowego na rzecz bliskiej osoby, niż przeprowadzić transakcję sprzedaży. Powód jest prosty – od aktu darowania nie trzeba płacić podatku dochodowego, ponieważ czynność ta nie generuje przychodu dla przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji to obdarowana osoba musi zatroszczyć się o rozliczenie podatku od darowizny. Wysokość tej opłaty zależy od wartości darowanego pojazdu oraz stopnia pokrewieństwa łączącego strony transakcji. Jeżeli samochód trafi do rąk członka podatkowej grupy 0, czyli dziecka, rodzica czy współmałżonka, może on zostać zwolniony z opłaty pod warunkiem zgłoszenia darowizny w ciągu 6 miesięcy.

Reasumując, sprzedaż samochodu firmowego jest możliwa w dowolnym momencie prowadzenia działalności gospodarczej, jednak wiąże się z opłatami podatkowymi oraz koniecznością wystawienia faktury sprzedażowej. Faktura VAT stanowi udokumentowanie transakcji zbycia pojazdu. Wysokość opłat zależy między innymi od amortyzacji pojazdu. Pewnych kosztów można uniknąć, decydując się na usunięcie pojazdu z ewidencji środków trwałych lub dokonanie darowizny. Opracowano na podstawie: https://6krokow.pl/-sprzedaz-samochodu-firmowego/#sprzedaz-samochodu-podatek-dochodowy

Tagi: firma