BiznesINFO.pl
man-5710164 1920

https://pixabay.com/pl/photos/cz%C5%82owiek-zarejestruj-papieru-5710164/

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

7 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Udostępnij:

Okres wypowiedzenia umowy o pracę definiowany jest ustawą, co nie oznacza, że w każdym przypadku jest on nie do ruszenia. Kiedy pracownik ma możliwość skrócenia tego okresu? Czy pracodawca może zaproponować takie rozwiązanie? Ustawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracęOkresy wypowiedzenia umowy o pracę mają konkretne, ustalone przez ustawodawcę terminy. Ma to w założeniu chronić zarówno pracownika, jak i pracodawcę przed nagłym odejściem lub nagłym wyrzuceniem z pracy. Okres taki pracownikowi daje czas na poszukiwanie pracy
(co istotne, przysługują na to specjalne dni wolne) a pracodawcy na znalezienie właściwego pracownika. Jak kształtują się te okresy? Jest to uzależnione od kilku czynników takich jak rodzaj umowy czy staż pracy pracownika. W obecnej chwili okresy wypowiedzenia
kształtują się w następujących zakresach:Umowa na okres próbny•        3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,•        1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,•         2 tygodnie w przypadku umowy 3-miesięcznej.Umowa na czas określony (także na zastępstwo)•         2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,•        1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.Umowa na czas nieokreślony•        2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,•         1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,•         3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.Skrócenie okresu wypowiedzenia może mieć miejsce zarówno w przypadku umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony. Omówmy zatem te przykłady. Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcęCzy pracodawca na prawo skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi? Tak, ale z zachowaniem pewnych szczególnych reguł. Po pierwsze ma do tego prawo tylko w wypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli wobec pracownika, który zatrudniony jest przez okres nie krótszy niż 3 lata. W przypadku skróceniu okresu wypowiedzenia pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi odszkodowanie wysokości wynagrodzenia za pozostały okres wypowiedzenia.Ponadto, aby móc skrócić okres wypowiedzenia pracownikowi, muszą nastąpić wymienione w art. 36(1) KP warunki takie jak:•        ogłoszenie upadłości pracodawcy,•        likwidacja zakładu pracy bądź•        inna przyczyna niedotycząca pracownika.Pracodawca skracający okres wypowiedzenia pracownikowi zobowiązany jest również złożyć oświadczenie razem z wypowiedzeniem umowy – nie może zrobić tego w innym terminie.Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownikaTechnicznie rzecz ujmując pracownik nie ma prawa do skrócenia okresu wypowiedzenia w sposób jednostronny. Jeżeli jego wolą lub w jego interesie jest to, aby okres ten był odpowiednio krótszy, musi zawrzeć stosowną umowę z pracodawcą, na mocy której dojdzie do ustalenia właściwego okresu wypowiedzenia dla pracownika.Co istotne, w przypadku takiego porozumienia stron nie ma minimalnego okresu trwania wypowiedzenia, może on być dowolnie kształtowany przez umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.Innym istotnym elementem, o którym warto pamiętać, jest to, że porozumienie stron nie musi być zawarte w formie pisemnej – żadne przepisy tego nie regulują w ten sposób. Niemniej jednak, zaleca się formę pisemną, ze względu zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń czy dochodzenia w sądzie pracy. Odszkodowanie przy skróconym okresie wypowiedzeniaJak wspomnieliśmy, jeśli dochodzi do skrócenia okresu wypowiedzenia, wówczas pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi odszkodowanie. To powinno mieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bądź jego wielokrotności, uwzględniając:•        stałe miesięczne składniki wynagrodzenia - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odszkodowania,•        składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy miesięczne w zmiennej wysokości, wypłacane pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania - w przeciętnej wysokości z tego okresu,•        składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania - w średniej wysokości z tego okresu.Odszkodowanie nie podlega składkom, aczkolwiek pracodawca zobowiązany jest uiścić zaliczkę na podatek dochodowy.Praca na wypowiedzeniuPracownik będący na wypowiedzeniu pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, co oznacza, że jeśli nie przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym zobowiązany jest do pełnienia obowiązków służbowych do końca tegoż wypowiedzenia. Pracodawca może jednak wypowiedzieć pracownikowi umowę ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. Co istotne, jest to forma rozwiązania umowy o pracę, którą zastosować tylko pracodawca. Bibliografiahttps://www.dziennikprawny.pl/pl/a/czy-mozna-skrocic-okres-wypowiedzenia-umowy-o-pracehttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-pracehttps://kadry.infor.pl/wypowiedzenie/okresy-wypowiedzenia/4604641,Kiedy-mozna-skrocic-okres-wypowiedzenia.htmlhttps://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/zatrudnianie_i_zwalnianie/2978444,Jak-mozna-skrocic-dlugosc-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace.htmlhttps://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1482717,skrocenie-okresu-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >