BiznesINFO.pl

Pixabay

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania – 2021

22 Marca 2022

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Każdy pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu w ZUS-ie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Składki pobierane są od wysokości wynagrodzenia brutto. Aktualne składki potrącane są na następujące ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Część z tych składek pobierana jest z wynagrodzenia pracownika a do zapłacenia drugiej części zobligowany jest pracodawca. Jak kształtują się zobowiązania? Wyjaśniamy poniżej.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania – 2021, ile zostaje potrącone pracownikowi?

Rozmiar stóp procentowych składek a także sposób ich finansowania w roku 2021 nie uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego, zatem wielkość stóp procentowych płaconych przez pracownika wygląda następująco:

·       Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi: 9,76%;

·       Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi: 1,50%;

·       Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi: 2,45%;

·       Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 9%.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania – 2021, jakie jest źródło ich finansowania?

W Rzeczpospolitej Polskiej każdy pracownik bez względu rodzaj wykonywanej pracy czy branżę, w której działa, w sytuacji, gdy jest zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość składek wyliczana jest na podstawie stóp procentowych i odciągana jest od wynagrodzenia brutto, zatem wysokość składek w pewnym stopniu uzależniona jest od wypłacanego wynagrodzenia brutto. Część składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płacona jest przez pracodawcę, natomiast druga część pokrywana jest z wynagrodzenia brutto pracownika.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania – 2021, ile będą kosztować pracownika zarabiającego najniższą krajową?

Na bazie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wielkości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także godzinowej stawki minimalnej w roku 2021 (Dz. U. 2020 r. poz. 1596), ustalona ustawowa płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym etacie od dnia 1 stycznia 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Zatem kwota 2800 zł brutto jest jednocześnie minimalną kwotą do naliczania składek ZUS pracownika, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. Przy założeniach, iż pracownik zatrudniony został na pełen etat oraz zarabia najniższa krajową, płacone przez niego składki będą wyglądały w następujący sposób:

·       Składka emerytalna 2 800 zł x 9,76% = 273,28 zł;

·       Składka rentowa       2 800 zł x 1,5% = 42 zł;

·       Składka chorobowa  2 800 zł x 2,45% = 68,60 zł;

·       Składka zdrowotna   2 416,12 x 9% = 217,45 zł.

SUMA       =    601, 33 zł

Jak zatem łatwo zauważyć, realnie pracownik otrzymuje wynagrodzenie o 601,33 zł niższe niż w rzeczywistości widnieje na umowie, przy czym należy pamiętać, iż pracodawca zobligowany jest do odprowadzenia drugiej części składek „z własnej kieszeni” (wysokość składek płaconych przez pracodawcę płaconych od najniższej krajowej wynosi 573,44 zł). Zatem stwierdzanie, iż składki ZUS płacone są podwójnie nie wydaje się być stwierdzeniem „na wyrost”.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania – 2021, co zyskuje pracownik po zapłaceniu składek?

Dość oczywistą korzyścią z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych wydaje się fakt otrzymania na starcze lata emerytury, natomiast w obecnych czasach wysokość emerytury może budzić skrajne emocje. Również w przypadku choroby czy też uszczerbku na zdrowiu ZUS będzie wypłacać nam świadczenie pieniężne. Jednak stosunkowo największe korzyści przysparza opłacanie składki zdrowotnej. Uiszczenie omawianej składki jest gwarantem ubezpieczenia zdrowotnego, które należy do jednego z najważniejszych i elementarnych ubezpieczeń w Polsce. Ubezpieczenie to w przypadku choroby, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia lub zdrowia itp. daje uprawienie do nieodpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Odprowadzone składki po odpowiednim przeliczeniu pomniejszą podatek dochodowy (w sytuacji, gdy mamy co pomniejszyć). Składka zdrowotna jest obowiązkowa, odliczana od podatku dochodowego po zapłaceniu, daje możliwość nieodpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie opłacenie składki zdrowotnej gwarantuje pokrycie:

·       Kosztów leczenia;

·       Uszczerbku na zdrowiu;

·       Rekonwalescencji i rehabilitacji;

·       Kosztów pielęgnacji;

·       Kosztów związanych z pobytem w szpitalu;

·       Poważnych chorób.

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

Rekordowa podwyżka dla bezrobotnych. Od 1 czerwca zasiłek jest znacznie wyższy
Czytaj więcej >

Finanse

Wyrzucili ją z Polsatu. Emerytura Katarzyny Dowbor
Czytaj więcej >

Finanse

Uważaj na to, co publikujesz w sieci. Skarbówka sprawdza podatników na Instagramie i Facebooku
Czytaj więcej >

Finanse

Chaos w szwajcarskim banku. Pracownicy odchodzą jeden za drugim
Czytaj więcej >

Finanse

Bezzwrotna dotacja, można otrzymać kilkanaście tysięcy złotych. Są warunki
Czytaj więcej >

Finanse

Najmłodsza emerytka w rządzie ma 49 lat. Wiadomo ile wynosi jej świadczenie
Czytaj więcej >
Tomasz Majta

Tomasz Majta

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Więcej z kategorii Finanse

Finanse

Paweł Makowiec

ZUS zwraca pieniądze za nadpłacone składki zdrowotne. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Polski bank zmienia cennik. Opłaty idą do góry
Czytaj więcej >
Finanse

Paweł Makowiec

Poważny problem w bankach. Nie przyjmą twojej gotówki
Czytaj więcej >
Finanse

Patryk Solarczyk

Ważne informacje dla pobierających świadczenie 500 plus
Czytaj więcej >
Finanse

Olgierd Maletka

Abonament RTV. Tylko co trzeci zobowiązany go płaci, ponad milion tego nie robi
Czytaj więcej >
Finanse

Olgierd Maletka

Zakup i montaż klimatyzacji. Wiele osób może ubiegać się o dofinansowanie
Czytaj więcej >