BiznesINFO.pl
calculator-385506 1280

Pixabay

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła ich finansowania – 2021

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Każdy pracownik, który został zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu w ZUS-ie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Składki pobierane są od wysokości wynagrodzenia brutto. Aktualne składki potrącane są na następujące ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Część z tych składek pobierana jest z wynagrodzenia pracownika a do zapłacenia drugiej części zobligowany jest pracodawca. Jak kształtują się zobowiązania? Wyjaśniamy poniżej.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła
ich finansowania – 2021, ile zostaje potrącone pracownikowi?

Rozmiar stóp procentowych składek a także sposób ich finansowania w roku 2021 nie uległ zmianie w porównaniu do roku poprzedniego, zatem wielkość stóp procentowych płaconych przez pracownika wygląda następująco:

·       Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi: 9,76%;

·       Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi: 1,50%;

·       Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi: 2,45%;

·       Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi: 9%.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła
ich finansowania – 2021, jakie jest źródło ich finansowania?

W Rzeczpospolitej Polskiej każdy pracownik bez względu rodzaj wykonywanej pracy czy branżę, w której działa, w sytuacji, gdy jest zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość składek wyliczana jest na podstawie stóp procentowych i odciągana jest od wynagrodzenia brutto, zatem wysokość składek w pewnym stopniu uzależniona jest od wypłacanego wynagrodzenia brutto. Część składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płacona jest przez pracodawcę,
natomiast druga część pokrywana jest z wynagrodzenia brutto pracownika.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła
ich finansowania – 2021, ile będą kosztować pracownika zarabiającego najniższą krajową?

Na bazie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wielkości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także godzinowej stawki minimalnej w roku 2021 (Dz. U. 2020 r. poz. 1596), ustalona ustawowa płaca minimalna pracownika zatrudnionego w pełnym etacie od dnia 1 stycznia 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Zatem kwota 2800 zł brutto jest jednocześnie minimalną kwotą do naliczania składek ZUS pracownika, który
zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. Przy założeniach, iż pracownik zatrudniony został na pełen etat oraz zarabia najniższa krajową, płacone przez niego składki będą wyglądały w następujący sposób:

·       Składka emerytalna 2 800 zł x 9,76% = 273,28 zł;

·       Składka rentowa       2 800 zł x 1,5% = 42 zł;

·       Składka chorobowa  2 800 zł x 2,45% = 68,60 zł;

·       Składka zdrowotna   2 416,12 x 9% = 217,45 zł.

SUMA       =    601, 33 zł

Jak zatem łatwo zauważyć, realnie pracownik otrzymuje wynagrodzenie o 601,33 zł niższe niż w rzeczywistości widnieje na umowie, przy czym należy pamiętać, iż pracodawca zobligowany jest do odprowadzenia drugiej części składek „z własnej kieszeni” (wysokość składek płaconych przez pracodawcę płaconych od najniższej krajowej wynosi 573,44 zł). Zatem
stwierdzanie, iż składki ZUS płacone są podwójnie nie wydaje się być stwierdzeniem „na wyrost”.

Składki ZUS za pracowników - stopy procentowe i źródła
ich finansowania – 2021, co zyskuje pracownik po zapłaceniu składek?

Dość oczywistą korzyścią z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych wydaje się fakt otrzymania na starcze lata emerytury, natomiast w obecnych czasach wysokość emerytury może budzić skrajne emocje. Również w przypadku choroby czy też uszczerbku na zdrowiu ZUS będzie wypłacać nam świadczenie pieniężne. Jednak stosunkowo największe korzyści przysparza opłacanie składki zdrowotnej. Uiszczenie omawianej składki jest gwarantem ubezpieczenia zdrowotnego, które należy do jednego z najważniejszych i
elementarnych ubezpieczeń w Polsce. Ubezpieczenie to w przypadku choroby, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia lub zdrowia itp. daje uprawienie do nieodpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia. Odprowadzone składki po odpowiednim przeliczeniu pomniejszą podatek dochodowy (w sytuacji, gdy mamy co pomniejszyć). Składka zdrowotna jest obowiązkowa, odliczana od podatku dochodowego po zapłaceniu, daje możliwość nieodpłatnego korzystania z publicznej służby zdrowia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie opłacenie składki zdrowotnej gwarantuje pokrycie:

·       Kosztów leczenia;

·       Uszczerbku na zdrowiu;

·       Rekonwalescencji i rehabilitacji;

·       Kosztów pielęgnacji;

·       Kosztów związanych z pobytem w szpitalu;

·       Poważnych chorób.Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >