BiznesINFO.pl > Twój portfel > Całkowite umorzenie składek ZUS jest możliwe. Instytucja mówi o szczególnych sytuacjach
Wiktoria Pękalak
Wiktoria Pękalak 22.03.2022 08:24

Całkowite umorzenie składek ZUS jest możliwe. Instytucja mówi o szczególnych sytuacjach

ZUS może umorzyć składki przedsiębiorcom
Obraz _Alicja_ z Pixabay

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto może skorzystać z umorzenia składek ZUS

  • Jakie warunki trzeba spełnić, by składki zostały umorzone

  • Kto może złożyć wniosek

ZUS może umorzyć składki

Składki ZUS mogą być umorzone firmom, jednak tylko w szczególnych przypadkach - wskazał wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. 

– ZUS może umorzyć należności z tytułu składek jedynie w szczególnie trudnych sytuacjach, wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa. Umorzenie w tradycyjnej postaci następuje na wniosek zainteresowanego, gdy udowodni on całkowitą nieściągalność należności lub bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną – wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Pełne umorzenie składek ZUS

W związku z epidemią koronawirusa rząd, w ramach kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej, wprowadził szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców - zauważa wiceszef ZUS. Jedną z form pomocy jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek, odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty (bez naliczania opłaty prolongacyjnej od należności za okres od stycznia 2020 r.), a także wypłaty świadczeń postojowych.

Wnioski przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z umorzenia, rozpatrywane są przez Centra Umorzeń.

 – Utworzenie CUM jest ważnym projektem dla ZUS. Jednym z podstawowych założeń było, aby wprowadzając centralizację zadań analitycznych, utrzymać dla klientów dostępność do usługi w lokalnych jednostkach Zakładu – podkreślił Jaroszek.

Kto może starać się o umorzenie składek ZUS

O umorzenie mogą starać się osoby, które są zadłużone z tytułu składek i nie mają żadnych możliwości, żeby spłacić dług. Wnioski składać mogą:

  • płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (np. przedsiębiorcy),

  • osoby, na które przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobiercy, wspólnicy lub następcy prawni),

  • małżonkowie, którzy odpowiadają z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,

  • pełnomocnicy dłużnika.

Dług może zostać umorzony, jeśli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uzna, że jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Tagi: ZUS składki
Polecane