Ryczałt w wynagrodzeniach i rozliczeniach podatkowych
pixabay.com
Autor Iga Marciniszyn - 2 Grudnia 2020

Ryczałt w wynagrodzeniach i rozliczeniach podatkowych

Pojęcie ryczałtu jest związane z rozliczaniem się z pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, a także z uproszczoną metodą naliczania podatku, bez ustalania podstawy jego wymiaru. W jakich przypadkach można skorzystać z tej formy rozliczenia?

Ryczałt a rozliczenie pracownika

Pracodawcy mogą podejmować decyzję o tym, w jaki sposób rozliczać pracownika za pracę. W pewnych przypadkach mogą zdecydować się na wynagrodzenie ryczałtowe. Wyróżniamy ryczałt o charakterze wynagrodzeniowym, który wykorzystać można w sytuacji, kiedy nie jest możliwe dokładne określenie kwoty wynagrodzenia za wykonaną pracę. W takim przypadku stosuje się kwotę przybliżoną. Ten rodzaj ryczałtu ma najczęściej swoje zastosowanie w rozliczaniu godzin nadliczbowych. Wyliczanie należnej sumy musi być zgodne z przepisami Kodeksu pracy. Dodatkowo jeśli pracownik wykonuje swoją pracę w godzinach nocnych, musi otrzymać dodatek do wynagrodzenia. W takiej sytuacji możliwe jest rozliczenie pracownika poprzez ryczałt za pracę w godzinach nocnych.

Wyróżniamy również ryczałt na podróż służbową. Pozwala on na pokrycie wydatków, które pracownik poniósł w trakcie przebywania w delegacji. Pracodawca powinien wypłacić taką kwotę ryczałtu, która pozwala na pokrycie wydatków związanych z noclegiem i podróżą.

Co ważne, ryczałt nie powinien zastępować wynagrodzenia za pracę, ale być dodatkowym uposażeniem pracownika, które pozwala na rekompensatę za poniesione wydatki lub pracę w godzinach nadliczbowych. Ryczałt nie może więc być wypłacany jako wynagrodzenie podstawowe dla pracownika.

Ryczałt jako metoda naliczania podatku

Tzw. ryczał od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności. Przedsiębiorstwa, które rozliczają się w ten sposób, płacą podatek od przychodu, nie mogą więc pomniejszyć podatku o koszty uzyskania przychodu. Z formy rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub w formie spółki osobowej.

Kto nie może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, wyklucza z możliwości rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego wszystkich, którzy prowadzą następujące działalności gospodarcze:

  • apteki,
  • udzielanie pożyczek pod zastaw i prowadzenie lombardów,
  • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
  • prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów z wyjątkiem zawodu lekarza, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza i nauczyciela,
  • świadczenie usług reklamowych, finansowych, detektywistycznych, ochroniarskich itp.,
  • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzanie wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Jakie są wady i zalety ryczałtu?

Przed podjęciem decyzji o rozliczaniu poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych warto zastanowić się, czy ta forma na pewno będzie korzystna. Zaletą ryczałtu są z pewnością niskie stawki podatku, prosta księgowość oraz możliwość rozliczania się kwartalnie. Do wad należy m.in. brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem i skorzystania z ulgi na dzieci w PIT-28. Nie ma też możliwości zrezygnowania z ryczałtu w trakcie roku oraz odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Limity w ryczałcie ewidencjonowanym

Chcąc rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego, trzeba spełnić wymagania dotyczące limitów. Możliwe jest rozliczanie w zryczałtowanej formie, jeśli:

  • przedsiębiorca uzyskał przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 tysięcy euro,
  • przedsiębiorca uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tysięcy euro.

Dokumentacja dla ryczałtu ewidencjonowanego

Rozliczanie dochodów poprzez ryczałt ewidencjonowany wiąże się z prowadzeniem uproszczonej księgowości, tj. ewidencji przychodów. Ujmuje się w niej wyłącznie przychody, koszty nie muszą tu wpisywane, ponieważ nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Niezbędne jest również gromadzenie i przechowywanie dowodów zakupów towarów. Poza ewidencją przychodów należy prowadzić też ewidencję środków trwałych, jeśli firma posiada majątek trwały, oraz ewidencje zatrudnienia, jeśli zatrudnia pracowników.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News