Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, ile wynosi twój limit zwolnienia z VAT!
Maciej Pawłowski
Maciej Pawłowski 18.05.2021 02:00

Rozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź, ile wynosi twój limit zwolnienia z VAT!

calculator-385506 1920
https://pixabay.com/pl/photos/kalkulator-obliczanie-ubezpieczenia-385506/

Podatki i daniny śnią się przedsiębiorcompo nocach. Nie każdy jest jednak traktowany na takich samych warunkach – niektórzy mogą zostać zwolnieni z VAT. Jaki jest limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności?

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” pisał kiedyś Benjamin Franklin. Co do zasady miał rację, choć w niektórych państwach pewne kategorie przedsiębiorców traktowane są przez pewien okres ulgowo. Jednym z instrumentów takiej polityki jest zwolnienie z podatku VAT niektórych działalności. Nie każdy się jednak do takiej ulgi kwalifikuje. Dotyczy ona przede wszystkim drobnych przedsiębiorców i tych, którzy dopiero zaczynają działalność i nie przekroczą w danym roku określonego progu dochodowego. Ile wynosi limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności?

Czym jest limit zwolnienia z VAT?

Limit zwolnienia z podatku od towarów i usług dotyczy przede wszystkim drobnych przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli wartości sprzedaży w kwocie 200 000 złotych. Limit w tej wysokości został ustalony w drodze nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług w 2017 roku.

Co jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność?

Jeżeli dopiero rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej, nie jesteś w stanie określić wartości sprzedaży z poprzedniego roku – po prostu jej nie było. W takim przypadku, zgodnie z art. 113. Ustawy o podatku od towarów i usług, „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.” Innymi słowy, jeżeli rozpoczynasz działalność, a przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu 200 000 złotych możesz skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z VAT nie uprawnia do zaniechania prowadzenia ewidencji. Wszystkie rozliczenia skarbowe podatnika muszą być transparentne i przejrzyste.

Ile wynosi limit zwolnienia z VAT w przypadku rozpoczęcia działalności?

Jeśli rozpocząłeś działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, twój limit będzie inny. Wspomniana kwota 200 000 złotych dotyczy wartości sprzedaży w trakcie całego, poprzedniego roku podatkowego. Limit zmniejszany jest proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca roku.

Można obliczyć jego wysokość za pomocą wzoru: 200 000/365*x, gdzie x to liczba dni pozostałych do końca roku. Innymi słowy, obliczamy proporcjonalną wartość „dzienną” limitu i mnożymy przez liczbę dni pozostałych do końca roku podatkowego.  

VAT – kto jest podatnikiem?

Zgodnie z polskim ustawodawstwem podatnikami VAT są: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.