BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Renta rodzinna nie tylko dla dzieci. Także dorośli mogą ubiegać się o świadczenie

28 Listopada 2019

Autor tekstu:

Paulina Musianek

Udostępnij:

Renta rodzinna przysługuje nie tylko potomkom zmarłego, ale także dorosłym - niespokrewnionym z nim bądź nie. Aby ZUS przyznał rentę po zmarłym muszą być spełnione odpowiednie warunki.

Renta rodzinna nie tylko dla dzieci

Rentę rodzinną w Polsce pobiera ok. 1,2 mln osób. W głównej mierze są to dzieci zmarłego. O świadczenie mogą ubiegać się dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione - do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. 

Należy pamiętać, że w przypadku osób po 16 roku życia po zakończeniu każdego roku szkolnego lub akademickiego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, aby renta nie została odebrana.

Co więcej, takie świadczenie mogą otrzymywać także inni członkowie rodziny. Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie.

Dodatkowe pieniądze mogą też dostawać wdowa i wdowiec, jeśli w chwili śmierci małżonka ukończył/a 50 lat lub był/a niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się - 18 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy.  Rentę otrzyma również osoba, która spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci. 

Co ciekawe, prawo do renty rodzinnej ma także rozwiedziony współmałżonek, jeśli spełnia warunki dotyczące wdowy czy wdowca oraz gdy wykaże, że w dniu śmierci zmarłego małżonka miała prawo do alimentów z jego strony.

Uprawnieni do renty rodzinnej są również rodzice, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) za życia pomagał im w utrzymaniu się. Muszą oni też spełnić kryteria takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania dzieci).

Jak otrzymać rentę rodzinną?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o rentę rodzinną dla siebie lub za dziecko.Wnioski można składać w wybranej placówce ZUS bądź przez Internet - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druki wniosków są dostępne w salach obsługi klientów i na portalu www.zus.pl. Spis dokumentów, jakie są potrzebne można znaleźć na portalu ZUS albo zapytać o nie konsultanta Zakładu.

Podobne artykuły

pixabay, piviso

Twój portfel

500 plus na zdrowie. Nowy program resortu zdrowia obejmie tylko osoby powyżej 40. roku życia

Czytaj więcej >
Trwają prace nad europejską płacą minimalną

Twój portfel

Europejska płaca minimalna. Poprawki w dyrektywie korzystne dla pracowników

Czytaj więcej >
Emerytura

Twój portfel

Pomoc też dla emerytów, mogą dostać 2080 zł. Warunek jest jeden

Czytaj więcej >
Zmiana cen gazu o kilka procent

Twój portfel

Musimy przygotować się na zmianę cen gazu. Czeka nas już od lipca

Czytaj więcej >
Abonament nadal trzeba płacić. KRRiT poinformowała wszystkich.

Twój portfel

KRRiT wydała specjalny komunikat dotyczący abonamentu. Polacy będą wściekli na jego treść

Czytaj więcej >
Banki nie mają innego wyjścia i muszą podnosić opłaty?

Twój portfel

Banki drastycznie podnoszą ceny swoich usług. Będziemy płacić znacznie więcej

Czytaj więcej >