Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Możesz otrzymywać dodatkowe 1100 zł miesięcznie. Renta jednak nie dla każdego
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 28.01.2020 01:00

Możesz otrzymywać dodatkowe 1100 zł miesięcznie. Renta jednak nie dla każdego

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Renta socjalna - jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o rentę socjalną trzeba złożyć wniosek na piśmie w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - najlepiej odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza na formularzu OL-9. Taki dokument powinien być wystawiony najpóźniej miesiąc przed składaniem wniosku. Poza tym potrzebne  będą kopie posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzające stan zdrowia osoby, która ubiega się o rentę - pisze dziennik.

“DGP” podaje, że w niektórych przypadkach mogą być potrzebne inne dokumenty, takie jak wywiad zawodowy od pracodawcy czy różne zaświadczenia, m.in. ze szkoły bądź uczelni. 

Kto może złożyć wniosek o rentę?

Dokumenty załączone do wniosku może złożyć osoba, która ubiega się o rentę, jej rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pełnomocnik z upoważnieniem.

Gdy już wszystkie dokumenty trafią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, instytucja wyznaczy termin i miejsce badania lekarskiego, które zostanie przeprowadzone przez lekarza orzecznika. To właśnie on zweryfikuje, czy osoba ubiegająca się o rentę jest całkowicie niezdolna do pracy.

Renta na stałe lub okresowo

Gazeta pisze, że renta socjalna może zostać przyznana osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy ze względu na naruszenie sprawności i do którego doszło przez ukończeniem 18. roku życia, podczas nauki (przed 25. rokiem życia) lub podczas kształcenia na poziomie doktorskim.

Renta socjalna może być wypłacana na stałe lub okresowo. Zależy od poziomu niezdolności do pracy. Jeśli jest całkowita, wtedy świadczenie dostajemy regularnie. Jeśli czasowa - wtedy wypłaty są okresowe. Renta socjalna wynosi 1100 zł i jest wypłacana co miesiąc.