Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 3 Stycznia 2021

Rękojmia a gwarancja – czym się różnią?

Rękojmia i gwarancja są dwiema różnymi formami składania reklamacji. Konsument powinien wiedzieć, na czym polegają, by móc skutecznie dochodzić swych praw. Jeśli kupiłeś wadliwy towar i nie wiesz, co teraz zrobić, ten artykuł z pewnością jest dla Ciebie. Wyjaśniamy, na czym polega rękojmia a gwarancja.

Rękojmia a gwarancja – definicje

Zanim przedstawimy różnice, jakie występują między rękojmią a gwarancją, warto w pierwszej kolejności wyjaśnić znaczenie tych dwóch zbliżonych do siebie pojęć. Przede wszystkim rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, który ponosi ją, gdy sprzedany przedmiot posiada wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia obejmuje niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, jeśli:

  • nie posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia,
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym,
  • została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, a także przez kupującego, jeśli postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Natomiast gwarancja jest dokumentem wydawanym przez producenta. Gwarancję najczęściej otrzymujemy wraz z zakupem przedmiotu. Możemy ją otrzymać od sprzedawcy lub bezpośrednio od producenta, jeśli jest równocześnie sprzedawcą. Gwarancja ma zapewniać kupującego o jakości produktu. Gdy kupujący zdaje sobie sprawę z różnic, jakie występują między rękojmią a gwarancją, będzie również znał swoje prawa konsumenckie.

Najważniejsze różnice

Rękojmia i gwarancja w istotny sposób różnią się między sobą, choć oba pojęcia dotyczą odpowiedzialności za towar. Zacznijmy od tego, że nie każdy przedmiot musi być objęty gwarancją. Decyzję w tej kwestii podejmuje tylko i wyłącznie producent. Natomiast w przypadku rękojmi, choć rzadko o niej słyszymy, sprzedawca zawsze ponosi odpowiedzialność za wydany towar.

Wobec rękojmi i gwarancji obowiązują również inne zasady odpowiedzialności, a także terminy dochodzenia roszczeń. Gwarancja nie musi zostać udzielona, a jeśli producent ją wystawił, to będzie obowiązywać zgodnie z określonym w niej czasem i na określonych warunkach. Oświadczenie gwarancyjne musi zawierać między innymi nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, a także czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Natomiast w przypadku rękojmi sprzedawca zawsze ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady fizyczne lub wady prawne. Klientowi przysługuje prawo do skorzystania z rękojmi w ciągu 2 lat od dnia odbioru towaru. Co więcej, ma prawo domagać się od sprzedawcy bezpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Rękojmia nie przysługuje, jeśli klient kupił towar i wiedział o istnieniu wady. Warto dodać, że rękojmia i gwarancja różnią się również pod względem biegu terminu po usunięciu wady. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej, natomiast rękojmia nie ulega przedłużeniu.

Okres składania reklamacji

Składanie reklamacji wygląda nieco inaczej w przypadku rękojmi niż w przypadku gwarancji. Gdy za wadę fizyczną lub wadę prawną odpowiada sprzedawca, klient składa reklamację bezpośrednio do sprzedawcy. Ważne, aby reklamacja na podstawie rękojmi została złożona w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Warto również pamiętać, że jeśli sprzedany przedmiot był wcześniej używany, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, jednak nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeśli sprzedawca nie odpowie na reklamację w ciągu 14 dni to uważa się, że została przyjęta, a żądanie uznane za uzasadnione.

Jeśli mowa o gwarancji, konsument dostarcza wadliwy przedmiot na koszt gwaranta celem usunięcia wady, wymiany towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy. Gwarant może również zapewnić inną usługę. Należy podkreślić, że gwarancja jest dobrowolna, a zakres odpowiedzialności określa tylko i wyłącznie gwarant. Warto o tym wiedzieć przy wybieraniu między rękojmią a gwarancją.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News