Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Przedsiębiorcy wygrali z ZUS-em. Wcześniej odmówiono im prawa do wypłaty zasiłków
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 11.03.2023 08:27

Przedsiębiorcy wygrali z ZUS-em. Wcześniej odmówiono im prawa do wypłaty zasiłków

zus-list
Biznesinfo

ZUS w Gdańsku odmówił części przedsiębiorców prawa do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich. Jako powód podał spłacanie przez nich zadłużenia w układzie ratalnym. Przedsiębiorcy zwrócili się o pomoc do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego interwencja doprowadziła do korzystnego dla przedsiębiorców rozwiązania sprawy – otrzymali oni swoje świadczenia.

Wadliwa interpretacja

Jako przyczynę odmowy wypłaty wspomnianych zasiłków przedsiębiorcom urzędnicy wskazali fakt zawarcia przez nich układu ratalnego z ZUS-em. Przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do Rzecznika MŚP nie posiadali zaległości wobec ZUS, niektórzy z nich nawet dysponowali nadpłatą składek na koncie w ZUS, a także zaświadczeniami o niezaleganiu wobec Zakładu. Decyzje Zakładu odmawiające świadczeń były konsekwencją wadliwej interpretacji art. 2a ustawy zasiłkowej – wyjaśnia Biuro Rzecznika MŚP w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo.

Zgodnie z art. 2a wspomnianej ustawy przedsiębiorca, który jest zadłużony na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, traci prawo do świadczeń aż do czasu, jak ureguluje swoje zadłużenie. Z jednej strony organ rentowy uznał zatem spłacanie rat za brak posiadania zaległości, a z drugiej – jako zadłużenie na koncie płatnika składek.

Interwencja Rzecznika MŚP

Rzecznik MŚP podjął interwencję zarówno w poszczególnych oddziałach Zakładu i u prezes ZUS, jak i u Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wskazywał, że art. 2a miał na celu zmobilizowanie przedsiębiorców mających zaległości wobec organu rentowego do ich spłaty, a nie wyeliminowanie z grona uprawnionych tych właścicieli biznesu, którzy rzetelnie regulują należności w ramach układu ratalnego.

Co więcej, Rzecznik MŚP podkreślił, że zadłużenie, na które powołuje się ZUS w przypadku odmowy wypłaty świadczenia, ma wyłącznie wymiar techniczny.

ZUS wypłacił świadczenia

Wskutek interwencji Rzecznika MŚP podjęto 16 grudnia 2022 roku ustawę rozstrzygającą wątpliwości co do prawa do świadczeń dla przedsiębiorców spłacających należności w ramach zawartego z ZUS-em układu ratalnego. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorca terminowo regulujący należności wobec ZUS w ramach układu ratalnego nie posiada zadłużenia w ZUS informuje Biuro Rzecznika MŚP.

Przedsiębiorcy, którzy regulowali należności terminowo w ramach układu ratalnego, otrzymali już świadczenia z ZUS-u.