Progi podatkowe – kryteria i sposób rozliczania się
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 30 Listopada 2020

Progi podatkowe – kryteria i sposób rozliczania się

Próg podatkowy to przedział w skali podatkowej, a inaczej: uzależniona od wysokości podstawy opodatkowania przychodów stawka należnego do zapłaty podatku. Od naszych zarobków w danym roku zależy to, w jakim progu podatkowym się znajdziemy. 97% Polaków rozlicza się według pierwszego progu podatkowego. W 2021 r. stawki podatku wyniosą 17% i 32%. To pierwszy i drugi próg podatkowy. Jakie są limity dla I, a jakie dla II progu podatkowego? Czy istnieje więcej progów podatkowych? Jak obliczyć podatek po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego?

W rozliczaniu podatku dochodowego nie ma znaczenia kwestia zarobków miesięcznych oraz źródła, z którego pochodzą nasze zarobki – z pracy ciągłej czy z dorywczej w kilku miejscach. Pod uwagę brana jest natomiast roczna suma wszystkich dochodów.

Pierwszy i drugi próg podatkowy

Dochody do kwoty 85 528 zł brutto opodatkowane są stawką pierwszego progu podatkowego wynoszącą 17%. Jest to niższa stawka podatku dochodowego. Natomiast dochody powyżej kwoty 85 528 zł brutto opodatkowane są stawką drugiego, wyższego progu podatkowego, która wynosi 32%.

UWAGA! Progi ustalone w danym roku zostaną zastosowane do rozliczenia podatku dochodowego w roku następnym. Do rozliczeń w danym roku stosujemy matrycę podatkową z roku ubiegłego, ponieważ z PIT-u rozliczamy się po zakończeniu danego roku zarobkowego.

Trzeci próg podatkowy

Trzecim progiem podatkowym nazywana jest danina solidarnościowa, która została wprowadzona w 2019 r. dla osób najbogatszych, a więc tych które rocznie zarabiają powyżej miliona złotych. Danina jest podatkiem dodatkowym i wynosi 4% wysokości podatku. Przy obliczaniu dochodów należy w tym przypadku brać pod uwagę łączne dochody ze wszystkich źródeł, również te z zagranicy, dochody opodatkowane liniowo, a także ze sprzedaży akcji czy papierów wartościowych. Dochody do miliona złotych należy opodatkować kwotą drugiego progu podatkowego.

Rozliczanie progów podatkowych za rok 2020

W 2021 r. będziemy rozliczać się z zarobków za 2020 r. według nowej, obniżonej skali podatku dochodowego wynoszącej 17% i 32%.

Urząd skarbowy zakłada, że co roku każda osoba będzie rozliczać się według pierwszego progu podatkowego, zatem może się zdarzyć, że:

  • będziemy musieli dopłacić określoną kwotę, jeżeli przekroczymy pierwszy próg podatkowy, czyli zarobimy więcej niż 85 528 zł,
  • otrzymamy zwrot nadpłaty, jeśli nasze zarobki nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku (dotyczy tylko podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej),
  • gdy wszystko zostało poprawnie uregulowane nie będziemy musieli dokonywać dopłaty, ale też nie otrzymamy zwrotu nadpłaty.

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r.

Jest to kwota, którą można odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy. Jej wysokość zależy od uzyskiwanych zarobków. Osoby, które są pewne, że w danym roku nie przekroczą kwoty zarobków wynoszącej 85 528 zł brutto mogą odliczać tę kwotę na bieżąco. Przyjmuje się, że jest to 525,12 zł. Jeśli jednak w rozliczeniu rocznym okaże się, że kwota ta została przekroczona, będzie trzeba zwrócić niedopłatę.

Rozliczanie się wspólnie z małżonkiem

Małżeństwa, które nie mają rozdzielności majątkowej, mogą rozliczać się wspólnie. Wtedy należy złożyć jedną deklarację PIT. Jest to korzystna opcja dla par, w których jedno z małżonków zarabia dużo (i rozlicza się według drugiego progu podatkowego), a drugie zarabia niewiele lub nie zarabia wcale. Wówczas dzięki wspólnemu rozliczeniu małżeństwo jest rozliczane według niższego progu podatkowego wynoszącego 17%. Dzieje się tak, dlatego, że w przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie kwota progu podatkowego jest podwajana i wynosi nie 85 528 zł, a 171 056 zł brutto.

Wspólnie rozliczyć się mogą jedynie małżeństwa, których związek małżeński trwał cały rozliczany rok. Nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeśli ślub został zawarty w trakcie trwania tego roku.

Ze wspólnego rozliczania nie mogą korzystać również osoby, które mają rozdzielność majątkową, wzięły rozwód lub są w separacji prawnej. Wspólnie rozliczyć nie mogą się także małżonkowie, z których jeden posiada działalność gospodarczą rozliczaną liniowo, poprzez ryczałt czy kartę podatkową.

Możliwe natomiast jest rozliczenie się ze zmarłym małżonkiem, ale tylko wtedy, gdy:

  • związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie tego roku podatkowego,
  • pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez pełny rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie tego roku, jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News