BiznesINFO.pl > Finanse > Profil zaufany a podpis elektroniczny. Czym się różnią?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 09:17

Profil zaufany a podpis elektroniczny. Czym się różnią?

bank-5753152 1280
Wikimedia Commons

Niejednokrotnie zdarza się, iż wnioski do odpowiednich organów państwowych składamy, wybierając formę elektroniczną ze względu na wygodę przesłania dokumentu. W przypadku sporządzania dokumentu w formie elektronicznej i wysłania go do np. urzędu skarbowego bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi zostać on podpisany. Wiele ze spraw urzędowych morza załatwić za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czym zatem różnią się te dwa pojęcia od siebie?

Profil zaufany a podpis elektroniczny. Podstawowe różnice

Profil zaufany jest podpisem, który potwierdza naszą tożsamość (jest przypisany do konkretnego numeru PESEL) w kontakcie z organami państwowymi, jest produktem o charakterze niekomercyjnym. Natomiast platforma ePUAP jest elektroniczną platformą usług administracji publicznej, z pomocą której obywatele zyskują możliwość załatwienia spraw urzędowych za pomocą drogi elektronicznej. Posiadanie konta platformy ePUAP nie jest wymagane, aby założyć profil zaufany. Podpis elektroniczny identyfikuje konkretną osobę w postaci elektronicznej, służy jako podpis, który traktowany jest na równi z podpisem tradycyjnym (odręcznym). Kwalifikowany podpis elektroniczny, jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu w elektronicznej formie do składania e-podpisu i opiera swoje założenia na certyfikacji podpisu.

Profil zaufany a podpis elektroniczny. Szczegóły

Obie te formy, tj. profil zaufany oraz podpis elektroniczny, spełniają podobną funkcję tzn. potwierdzają tożsamość. Jednak do głównych zalet podpisów elektronicznych można zaliczyć znaczące uproszczenie w załatwieniu konkretnej sprawy o praktycznie każdej porze dnia. Zasadniczo istnieją następujące różnice dzielące te dwa pojęcia weryfikacji tożsamości w sieci. Profil zaufany stosowany jest przy załatwianiu spraw urzędowych za pomocą Internetu, ePUAP, obywatel.gov.pl, ZUS, PUE, praca.gov.pl – tj. w przypadku wszelkich spraw urzędowych. Kwalifikowany podpis elektroniczny posiada większe zastosowanie, przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego jesteśmy w stanie załatwić sprawy urzędowe oraz istnieje możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów w formatach PDF czy WORD bądź emaila. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne, natomiast założenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest już odpłatne. Istotne jest, aby mieć na uwadze, iż ważność profilu zaufanego posiada termin, który wynosi 3 lata. Po tym czasie należy bezpłatnie przedłużyć ważność profilu zaufanego. Kwalifikowany podpis elektroniczny ważny jest rok lub 2 lata, po tym czasie należy odpłatnie przedłużyć ważność podpisu. Bez względu na przedstawione różnice warto posiadać jedno z omówionych rozwiązań, gdyż przynosi to wiele ogólnych korzyści do których na pewno można zaliczyć:

·       Możliwość załatwienia spraw w każdym momencie doby, nie w tradycyjnych godzinach 8-16,

·       Brak konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie,

·       Spora oszczędność czasu, który jest bezcenny, pieniędzy (np. na dojazd) a także w niektórych przypadkach oszczędność nerwów (np. stanie w kolejce bądź konieczność interakcji z innymi ludźmi w urzędzie).

Profil zaufany a podpis elektroniczny, co załatwimy przy pomocy profilu zaufanego?             

Do istotnych spraw urzędowych, które załatwimy za pośrednictwem tej metody, możemy zaliczyć:

·       Dopełnienie obowiązku związanego z rejestracją działalności gospodarczej, tj. podpisanie wniosku o rejestrację do KRS, w CEIDG.

·       Dopełnienie obowiązku związanego z edycją danych działalności gospodarczej, tj. zgłoszenie zmian w CEIDG dotyczących np. adresu przedsiębiorstwa, nazwy, likwidacji bądź zawieszenia działalności gospodarczej

·       Dopełnienie obowiązku związanego z załatwieniem spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – tj. zgłoszenie bądź wyprostowanie ubezpieczonych, sprawdzenie salda składek, umówienie wizyty w ZUS itp.

·       Dopełnienie obowiązku związanego z załatwianiem spraw w Urzędzie Skarbowym – tj. zgłoszenie zmiany formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG, podpisanie a także złożenie deklaracji np. PIT-WZ, PIT-OP, JPK_VAT, PIT-37, PIT-38, zarejestrowania kasy fiskalnej, złożenia wniosku dotyczącego wydania o niezałganie w podatkach.

Profil zaufany a podpis elektroniczny, jak pozyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis kwalifikowany o charakterze elektronicznym należy do komercyjnych narzędzi weryfikacji tożsamości. Nabyć go można od certyfikowanych dostawców będących pod nadzorem Ministerstwa Cyfryzacji. Lista certyfikowanych dostawców widnieje na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. Wielkość opłaty ustalana jest przez podmioty oferujące usługę, a dokładna cena uzależniona jest w głównej mierze od ważności podpisu elektronicznego, a także rodzaju jego składania tj. czytnik USB, token USB lub PCMCIA.

Tagi: