BiznesINFO.pl
isolation-5151098 1280

Prawo odstąpienia od umowy i jego konsekwencje dla przedsiębiorcy. Jakie prawa ma konsument?

18 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bądź poza lokalem
przedsiębiorstwa, bez podania ku temu przyczyny, jest jednym z podstawowych
środków służących ochronie konsumentów. Powyższy przepis jest skutkiem
implementacji prawa polskiego do norm i prawideł legislacji europejskich. Możliwość
odstąpienia od umowy zawieranej na odległość jest konsekwencją faktu, że to
właśnie konsument - jako słabsza strona kontraktu - powinien posiadać adekwatny
czas na zastanowienie się, czy naprawdę potrzebuje zamawianego towaru bądź
usługi. Ta decyzja osoby nabywającej powinna zostać podjęta przez konsumenta w
swobodnej atmosferze, a także w warunkach pełnego poinformowania o produkcie
lub usłudze.

Prawo odstąpienia od umowy i jego konsekwencje dla przedsiębiorcy, kiedy
konsumentowi przysługuje to prawo?

Konsument, który chciałby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej za pomocą Internetu, nie musi w żaden sposób racjonalizować swojej decyzji.
Uprawnienie to jest bezwzględne, a przedsiębiorca nie może uzależnić
skuteczności oświadczenia od podanych przez kupującego motywów jego zachowania.
Na moc skuteczności odstąpienia nie wpływa metoda dostarczenia towaru do
klienta. A więc niezależnie od tego w jaki sposób dostawa została zrealizowana
tj. za pomocą przewoźnika (kuriera), czy też klient odebrał zamówiony towar
przez Internet w punkcie stacjonarnym, prawo odstąpienia od umowy nadal będzie
skuteczne z racji tego, że umowa została zawarta na odległość. Do skuteczności
składanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest wymagana zgoda drugiej
strony transakcji. Po skorzystaniu z omawianego prawa zawartą umowę uważa się
za nieważną (niezawartą). Uprawnienie może zostać zrealizowane w przypadku, gdy
konsument jest stroną bardziej zaangażowana w cały proces zawierania umowy.
Prawo stanowi, iż konsument, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
zanim dostawca przyjął jego ofertę, to oferta ta przestaje być wiążąca – wynika
to wprost z art. 31 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. Jeśli konsument składa
ofertę, to może się z niej wycofać, zanim przedsiębiorca złoży oświadczenie woli
o zaakceptowaniu oferty. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy umowy zawierane są
poza lokalem przedsiębiorstwa, z uprawnienia do odstąpienia od umowy można
skorzystać w sytuacji, gdy kwota jaką zapłacić ma kupujący przekracza wartość 50
zł, jednak to organicznie nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość.

Prawo odstąpienia od umowy i jego konsekwencje dla przedsiębiorcy, w jakim
terminie konsument może odstąpić?

Kupujący posiada 14 dni na wykorzystanie prawa odstąpienia od umowy, do
zachowania tego terminu wystarczy wyłącznie wysłanie w tym czasie oświadczenia
o woli odstąpienia. „Wysłanie oświadczenia” podkreśla fakt że o dotrzymaniu
terminu decyduje kupujący. W przypadku gdy dostawca nie poinformuje kupującego
o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy, okres ten z mocy przepisów prawa
zostaje wydłużony do 12 miesięcy, liczonych od upływu terminu pierwotnego tj. 14 dni. Przedsiębiorca może jednak naprawić swoje niedopatrzenie, jeśli tylko zorientuje się o zaniedbaniu i poinformuje kupującego o posiadanym przez niego
prawie do odstąpienia od umowy – termin do wykonania prawa odstąpienia od umowy
będzie wynosić 14 dni od dnia udzielania konsumentowi informacji.

Prawo odstąpienia od umowy i jego konsekwencje dla przedsiębiorcy, jakie są
obowiązki przedsiębiorcy?

W zgodzie z art. 32 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, dostawca ma
obowiązek, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji
od klienta o odstąpieniu od umowy, do zwrotu wszelkich płatności dokonanych
przez klienta w tym kosztów dostarczenia towaru. Zwrócenie wszelkich wykonanych
płatności konsumentowi jest najwyższym obowiązkiem powiązanym z wykorzystaniem
prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta. Przedsiębiorcy z profesjonalnym
podejściem do konsumenta nie powinni zwlekać z realizacją obowiązków powiązanych
z tym prawem, należy jednak pamiętać, że musi to nastąpić nie później jak przed
upływem 14 dni. Termin ten ma charakter ostateczny i nie może być wydłużany
przez przedsiębiorcę. Kwota jaka została zapłacona przez kupującego musi zostać
w całości zwrócona, nie dopuszczone jest dokonywanie jakichkolwiek potrąceń ze
strony przedsiębiorcy np. za zlecenie przelewu, tym bardziej niedopuszczone
jest stosowanie swoistych rodzaju opłat czy też potrąceń, które maja być kara
za niedotrzymanie umowy. Należy pamiętać, że konsumenckie prawo odstąpienia od
umowy gwarantuje, że przedsiębiorca musi zwrócić środki za świadczenia główne
ale również musi zwrócić koszty dostarczenia towaru do klienta. Należy jednak
mieć na uwadze iż obowiązek ten jest ograniczony do najtańszych zwykłych sposób
dostarczenia produktów oferowanych przez dostawcę.


Podobne artykuły

ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Handel

Mecz z Hiszpanią i specjalną akcją w Lidlu. Sieciówka 4 piwa daje za darmo

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Handel

Ceny warzyw znów zaskakują. Tym razem tanie jak nigdy

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Handel

Warzywa tak drogie chyba jeszcze nie były. Przez zimną wiosnę płacimy krocie

Czytaj więcej >
Biedronka przyznała podwyżki pracownikom

Handel

Biedronka - zarobki 2021. Pensje poszły w górę i to na wielu szczeblach

Czytaj więcej >
Zinu

Handel

Ofensywa Zinu. Otwarto drugi bezobsługowy sklep firmy, ma mieć koncesję na alkohol

Czytaj więcej >
Cała Polska odwiedzała Złote Tarasy, teraz robią to nieliczni

Handel

Dramat Złotych Tarasów. Ludzie przestali odwiedzać niegdyś najpopularniejszą galerię handlową Warszawy

Czytaj więcej >