Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Praca w Straży Granicznej. Rekrutacja, wymagania, zarobki. Sprawdź, jak dostać się do Straży Granicznej i czy ta praca się opłaca
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 11.11.2023 11:07

Praca w Straży Granicznej. Rekrutacja, wymagania, zarobki. Sprawdź, jak dostać się do Straży Granicznej i czy ta praca się opłaca

szukanie pracy, pieniądze
Pixabay

Straż graniczna to w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Czy warto jest zostać funkcjonariuszem SG? Przedstawiamy, jakie należy spełnić wymogi, wysokość zarobków oraz jak wygląda praca strażnika granicznego. 

Jakie wymogi należy spełnić i jak wygląda rekrutacja?

Zgodnie z art. 31. 1 ustawy o Straży Granicznej, służbę może pełnić osoba, która: posiada wyłącznie obywatelstwo polskie, ma nieposzlakowaną opinię, nie jest karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzysta w pełni z praw publicznych, posiada wykształcenie co najmniej średnie, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Nie obowiązuje limit wiekowy.

Rekrutacja odbywa się w lutym, marcu i październiku oraz jest podzielona na dwa etapy. Szczegółowe informacje dotyczące naboru możemy znaleźć na stronach internetowych oddziałów i Komendy Głównej SG.

Kiedy będą wypłacać "babciowe"? Do wzięcia ma być 1500 złotych

Obowiązki w Straży Granicznej

Zadania funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczą: ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, rozpoznawania, zapobiegania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń, a także ściganiu sprawców, nadzorowania eksploatacji polskich obszarów morskich i przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na danym obszarze, współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, uniemożliwiania transportowania odpadów, szkodliwych substancji chemicznych czy materiałów jądrowych/promieniotwórczych przez granicę państwową, uniemożliwiania przemieszczania oraz transportowania państwowych środków odurzających czy substancji psychoaktywnych, a także broni, amunicji i materiałów wybuchowych bez zezwolenia przez granicę państwową.

Zarobki w Straży Granicznej

Wysokość zarobków w Straży Granicznej zależy od wieku i stopnia przeszkolenia. Co ważne, przedstawione kwoty to minimalne stawki i mogą wynosić więcej. Kursant Straży Granicznej (do 26. roku życia) - 3600 zł netto miesięcznie; Kursant Straży Granicznej (po 26. roku życia) - 3500 zł netto miesięcznie; Młodszy Asystent lub kontroler (do 26. roku życia) - 5000 zł netto miesięcznie; Młodszy Asystent lub kontroler (po 26. roku życia) - 4700 zł netto miesięcznie; Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (do 26. roku życia) - 5200 zł netto miesięcznie; Funkcjonariusz Straży Granicznej w służbie stałej (po 26. roku życia) - 4900 zł netto miesięcznie. Funkcjonariuszom SG należy się także dodatek graniczny w wysokości 450 złotych.

Tagi: Praca