Praca na pół etatu – jakie prawa przysługują pracownikowi?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 19 Grudnia 2020

Praca na pół etatu – jakie prawa przysługują pracownikowi?

Praca na pół etatu może być interesującą alternatywą. Należy jednak wówczas liczyć się z niższym wynagrodzeniem i mniejszym wymiarem urlopu wypoczynkowego. Czym charakteryzuje się praca na pół etatu i jak wygląda prawo do urlopu?

Praca na pół etatu – czyli jaka?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo przy pięciodniowym tygodniu pracy. Jednak pracownik może wykonywać obowiązki zawodowe w niestandardowym, krótszym wymiarze czasu pracy. Za zgodą pracodawcy możemy podpisać umowę o pracę na niepełny etat. Może to być praca na pół etatu, 1/4 etatu lub 3/4 etatu. Czym to się różni?

Jeśli podpisujemy z pracodawcą umowę o pracę na pełen etat, oznacza to, że nasz wymiar czasu pracy będzie wynosił 8 godzin dziennie i przeciętnie po 40 godzin tygodniowo. Zatem praca na pół etatu, 1/4 etatu i 3/4 etatu będzie charakteryzowała się odpowiednio krótszym wymiarem czasu pracy:

 • praca na pół etatu to 4 godziny pracy na dobę, 20 godzin w tygodniu,
 • praca na 1/4 etatu to 2 godziny pracy na dobę, 10 godzin w tygodniu,
 • praca na 3/4 etatu to 6 godziny pracy na dobę, 30 godzin w tygodniu.

Należy zaznaczyć, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę na niepełny etat nie może być w żaden sposób dyskryminowany względem innych pracowników, którzy pracują na pełny etat. Oznacza to, że jeśli podpiszemy umowę o pracę na pół etatu, to staż pracy również będzie brany pod uwagę przy ustalaniu daty nabycia praw emerytalnych, jednak wysokość składek będzie proporcjonalna do wynagrodzenia. Co więcej, praca na pół etatu gwarantuje nam takie same prawa jak ta na pełny etat. Nasze wynagrodzenie będzie oczywiście zależne od liczby przepracowanych godzin, dlatego praca na pół etatu przyniesie mniejsze dochody.

Jednocześnie pracownik zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu ma takie same obowiązki. To oznacza, ze przed rozpoczęciem pracy musi obowiązkowo przejść badania lekarskie i ukończyć szkolenie BHP.

Praca na pół etatu a nadgodziny

Pracownik zatrudniony na pełny etat może wypracować nadgodziny. Nie inaczej jest w przypadku osoby, która wykonuje pracę na pół etatu. Jednak w tym drugim przypadku niepełnoetatowiec może wypracować godziny ponadwymiarowe lub godziny nadliczbowe. Czym to się różni?

 • godziny ponadwymiarowe – obejmują jedynie pracowników, którzy są zatrudnieni na niepełny etat. Jeśli osoba wykonująca pracę na pół etatu przepracuje więcej niż 4 godziny w ciągu dnia, to za każdą dodatkowo przepracowaną godzinę otrzyma dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych,
 • godziny nadliczbowe – dotyczą wszystkich pracowników, którzy przepracują więcej niż 8 godzin w ciągu dnia.

Praca na pół etatu – jak wygląda umowa?

Tak naprawdę to umowy o pracę dla pełnoetatowców i niepełnoetatowców wyglądają niemal identycznie. Jedyną różnicę znajdziemy właśnie w wymiarze czasu pracy. Pracownik i pracodawca podpisują umowę, która zawiera standardowe informacje, czyli może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony, przedstawia prawa i obowiązki pracownika oraz zasady okresu wypowiedzenia. W przypadku pracy na pół etatu w umowie pojawi się zapis, według którego pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę na rzecz pracodawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Praca na pół etatu a prawo do urlopu

Pracownik wykonujący pracę na pół etatu ma oczywiście prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednak ilość przysługujących mu dni wolnych będzie mniejsza o połowę względem pełnoetatowców – zupełnie jak w przypadku wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony na pełny etat ma prawo do:

 • 20 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli jego staż pracy jest krótszy niż 10 lat,
 • 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli jego staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Mając na uwadze powyższe informacje, z łatwością obliczymy, ile dni urlopu przysługuje osobie wykonującej pracę na pół etatu. Będzie to:

 • 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat,
 • 13 dni płatnego urlopu wypoczynkowego, jeśli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Praca na pół etatu – jak wygląda wypowiedzenie umowy?

Warto zauważyć, że w przypadku pracy na pół etatu wypowiedzenie umowy wygląda identycznie jak w przypadku umowy na pełny etat. To oznacza, że pracowników zatrudnionych na niepełny i pełny etat obowiązuje taki sam okres wypowiedzenia umowy. Wynosi on:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony ponad 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony ponad 3 lata.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News