Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Polacy mogą zyskać kilkaset zł dodatku do emerytury. Musisz złożyć wniosek
Marcin Śliwa
Marcin Śliwa 10.05.2024 20:56

Polacy mogą zyskać kilkaset zł dodatku do emerytury. Musisz złożyć wniosek

pieniądze
fot. Pxhere

W ubiegłym roku renty i emerytury wzrosły prawie o 15 procent, w obecnym podwyżki wyniosły 12,3 procent. W przyszłym roku emeryci najprawdopodobniej nie będą mogli liczyć na podobny poziom podwyżek. Warto jednak pamiętać, że wielu osobom, które ukończyły 65 lat (w przypadku mężczyzn oraz 60 lat (w przypadku kobiet) oprócz świadczenia emerytalnego należą się również różne dodatki. 

„Trzynastka” i „Czternastka”

Trzynasta emerytura przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, po raz pierwszy przyznano ją w 2019 roku. Jej kwota jest równa najniższej emeryturze jaka obowiązuje od początku marca danego roku.  Do otrzymania trzynastej emerytury kwalifikują się osoby pobierające świadczenia:

● emeryturę - w tym pomostowej, okresowej kapitałowej oraz częściowej

● rentę otrzymanej z tytułu niezdolności do pracy - w tym dla inwalidów wojennych oraz wojskowych, a także rent powypadkowych

● rentę rodzinną

● rentę socjalną

● rentę szkoleniową

● świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne

● rodzicielskie świadczenia uzupełniające

● świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom wojennym

● nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Czternasta emerytura jest natomiast kolejnym dodatkowym świadczeniem, wypłacanym raz w roku emerytom oraz osobom, które pobierają któreś ze świadczeń długoterminowych – na przykład rencistom. W tym roku można się jej spodziewać we wrześniu lub w październiku. Przysługuje ona osobom, których łączny dochód nie przekracza 5500 zł brutto, trzeba jednak pamiętać, że za każdą złotówkę dochodu powyżej 2900 zł brutto, kwota 14. emerytury będzie mniejsza odpowiednio o złotówkę. W 2024 roku ”czternastka” wyniesie maksymalnie około 2650 zł brutto. Nie wszyscy otrzymają taką samą sumę, jej wysokość zależy bowiem od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego. 

Emerytura wyższa nawet o 500 zł od 1 lipca. Wiadomo, kto skorzysta

Pozostałe dodatki. Polacy mogą zyskać kilkaset zł dodatku do emerytury

Darmowe leki 65+

Osoby po 65 roku życia mają prawo do korzystania z programu bezpłatnych leków. Potrzeba jest jednak recepta S, wypisana przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy mają umowę z NFZ. Ponadto schorzenie, na które ma być wypisana recepta musi być uwzględnione w obowiązującym zbiorze leków refundowanych.

Dodatek pielęgnacyjny 

To świadczenie przyznawane przez ZUS osobom, u których lekarz orzecznik ZUS stwierdził niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wynosi on 330,07 zł. W przypadku emerytów, którzy ukończyli 75 rok życia, dodatek ten przysługuje z urzędu. Wyjątkiem są jednak osoby przebywające w zakładach opiekuńczych powyżej 2 tygodni w miesiącu oraz osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminy.

Mama 4+

To świadczenie uzupełniające przysługuje rodzicom, którzy wychowywali co najmniej czwórkę dzieci i w związku z tym nie mogli podjąć pracy lub były zmuszone z niej zrezygnować. Wysokość takiego świadczenia jest równe najniższej emeryturze.  

Dodatek dla sołtysów

Senat RP przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach dla sołtysów. Poprawki dotyczą zwiększenia grupy uprawnionych do bonusów. W ich wyniku dodatek do emerytury przysługujący za pełnienie funkcji sołtysa, będzie przysługiwał już po siedmiu, a nie jak dotychczas – ośmiu latach. Choć nowelizacja ustawy nie weszła jeszcze w życie, Senat uwzględnił w poprawkach okres przejściowy. Dzięki temu sołtysowie mający na koncie dwie kadencje pełnienia urzędu w czasie co najmniej siedmiu lat, już teraz mogą ubiegać się o dodatek do emerytury wynoszący 300 zł. Co więcej, mogą się o niego starać również osoby, które stanowisko sołtysa zajmowały wyłącznie przed 1990 rokiem, co dotąd było niemożliwe. 

 

Kto otrzymuje emeryturę

Według polskich przepisów emerytura przyznawana jest osobom, które osiągnęły wymagany wiek oraz mogą pochwalić się określonym stażem pracy. W naszym kraju wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wymagany do emerytury minimalny czas pracy do 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wcześniejsza emerytura jest dostępna już po 15 latach pracy i skończonym 55 roku życia w przypadku kobiet i po 25 latach pracy oraz skończeniu 60 roku życia dla mężczyzn. Dotyczy ona jednak jedynie niektórych zawodów. 

 

Źródło: Goniec.pl, Gazetaprawna.pl