Opieka nad zdrowym dzieckiem – zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 24 Stycznia 2021

Opieka nad zdrowym dzieckiem – zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego

Gdy niezbędna jest opieka nad zdrowym dzieckiem, rodzic lub opiekun może pobierać zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do świadczenia!

Opieka nad zdrowym dzieckiem a zasiłek opiekuńczy

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że zasiłek opiekuńczy można pobierać również przy opiece nad zdrowym dzieckiem. To prawda – dziecko wcale nie musi być chore, aby pracownik miał prawo do świadczenia. Oczywiście, w pierwszej kolejności należy spełnić szereg warunków, które wymienimy poniżej.

Opiekę nad zdrowym dzieckiem można połączyć z zasiłkiem opiekuńczym, jeśli rodzic nie może pracować i musi pozostać w domu, aby sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku poniżej 8 lat lub w wieku poniżej 18 lat, jeśli jest niepełnosprawne. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym, ale też adopcyjnym i zastępczym. Świadczenie mogą pobierać również opiekunowie prawni, a także osoby, które wychowują i utrzymują nie swoje dziecko.

Aby móc sprawować opiekę nad dzieckiem zdrowym i pobierać zasiłek opiekuńczy, należy mieć regularnie opłacane składki na ubezpieczenie chorobowe. Dotyczy to zatem rodzica lub opiekuna, który:

 • jest pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę,
 • jest zleceniobiorcą – ma umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług,
 • współpracuje ze zleceniobiorcą,
 • wykonuje pracę nakładczą na podstawie umowy nakładczej (praca w domu, polegająca np. na składaniu długopisów lub szyciu),
 • prowadzi działalność pozarolniczą albo współpracuje z taką osobą,
 • jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • jest osobą duchowną.

Jednak to jeszcze nie wszystko. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać na zdrowe dziecko w wieku poniżej 8 lat, jeśli:

 • niespodziewanie zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole albo szkołę dziecka,
 • zachorowała niania, która podpisała umowę uaktywniającą, albo zachorował dzienny opiekun dziecka,
 • inspektor sanitarny podejrzewa, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej i wydał decyzję o izolacji dziecka,
 • małżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub przebywa w szpitalu,
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

A w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, jeśli:

 • małżonek lub rodzic dziecka, który do tej pory zajmował się dzieckiem, jest chory lub jest w szpitalu,
 • matka z powodu porodu nie może opiekować się dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przy opiece nad zdrowym dzieckiem wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli 80% średniej miesięcznej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Świadczenie można pobierać przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka obejmuje dziecko w wieku do 8 lat, lub 30 dni, jeśli mowa o dziecku niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat.

Opieka nad zdrowym dzieckiem – komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Przy opiece nad zdrowym dzieckiem, rodzic musi spełniać powyższe warunki, aby móc pobierać zasiłek opiekuńczy. Jednak określone sytuacje mogą odebrać prawo do świadczenia. Jeśli w mieszkaniu przebywa inny członek rodziny, który również mógłby sprawować opiekę nad zdrowym dzieckiem, to zasiłek opiekuńczy nie przysługuje; chyba że wspomniany członek rodziny:

 • jest całkowicie niezdolny do pracy,
 • jest chory,
 • jest niesprawny fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,
 • prowadzi gospodarstwo rolne,
 • prowadzi działalność pozarolniczą, w której nie ma ustalonych godzin pracy,
 • odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,
 • nie jest zobowiązany do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia sprawowania opieki.

Opieka nad zdrowym dzieckiem bez zasiłku opiekuńczego

Jeśli koniecznie musimy zostać w domu, aby opiekować się zdrowym dzieckiem, a nie przysługuje nam prawo do zasiłku opiekuńczego, możemy po prostu wziąć dodatkowe dni wolne. Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Co ciekawe, dodatkowy dzień wolny można tak naprawdę wykorzystać w dowolny sposób, a pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma za dzień nieobecności pełne wynagrodzenie. Należy jednak zaznaczyć, że decyzję w sprawie przyznania dnia wolnego podejmuje pracodawca, który nie powinien odrzucać wniosku, jeśli nie ma ku temu istotnych powodów.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News