Okres wypowiedzenia umowy o pracę a wypowiedzenie za porozumieniem stron
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 28 Listopada 2020

Okres wypowiedzenia umowy o pracę a wypowiedzenie za porozumieniem stron

Każdego pracownika i pracodawcę obowiązuje umowa. Nie ważne, czy jest to umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna. Podstawą każdego stosunku pracy jest umowa, a zatrudnianie pracownika „na czarno” jest w Polsce nielegalne. Strony umowy muszą również przestrzegać zawartych w niej zapisów, które dotyczą między innymi okresu wypowiedzenia. Warto jednak wiedzieć, że pracownik, któremu zależy na jak najszybszym zwolnieniu, ma szansę na wypowiedzenie za porozumieniem stron.

Na czym polega wypowiedzenie za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie za porozumieniem stron może dotyczyć dosłownie każdej umowy. Ważne, aby znalazł się w niej odpowiedni zapis, który będzie regulował kwestię wcześniejszego rozwiązania umowy. Wypowiedzenie za porozumieniem stron najczęściej dotyczy umowy o pracę.

W normalnej sytuacji, pracownik lub pracodawca, jeśli chce zakończyć trwający stosunek pracy, wypowiada umowę o pracę. Jednak zanim nastąpi zerwanie stosunku pracy, pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia umowy. W tym czasie, pracownik musi jeszcze przez jakiś czas świadczyć pracę na rzecz swojego pracodawcy. Natomiast wypowiedzenie za porozumieniem stron to bardzo korzystne rozwiązanie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ obie strony samodzielnie i dobrowolnie ustalają termin zerwania stosunku pracy. W takiej sytuacji nie obowiązuje ustawowo przyjęty okres wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – czy to jest legalne?

Każdą umowę o pracę można wypowiedzieć za porozumieniem stron – tak wynika z art. 30 § 1 Kodeksu pracy. Na drodze porozumienia można nie tylko rozwiązać stosunek pracy łączący pracownika i pracodawcę, ale też dowolnie zmienić warunki pracy w zakresie miejsca i czasu pracy oraz obowiązków pracowniczych (rozszerzyć lub ograniczyć), a także w warunki płacy (zwiększyć lub obniżyć). To oznacza, że wypowiedzenie za porozumieniem stron jest jak najbardziej legalne, dopóki obie strony umowy zgadzają się na wprowadzenie nowych warunków.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – czy pracownik może zmienić zdanie?

Każda umowa o pracę może zostać wypowiedziana. Pracownika obowiązuje wtedy przyjęty ustawowo okres wypowiedzenia umowy. Jednak decyzja o wypowiedzeniu za porozumieniem stron powinna zostać dobrze przemyślana, gdyż jej efekt może mieć charakter natychmiastowy. Innymi słowy, wypowiedzenie za porozumieniem stron może sprawić, że pracownik z dnia na dzień straci pracę.

W niektórych okolicznościach, pracownik ma prawo zmienić zdanie i cofnąć swoje wcześniejsze porozumienie. Takie oświadczenie powinno zostać złożone na piśmie. Pracownik może zmienić zdanie w kwestii wypowiedzenia za porozumieniem stron, wskazując na tzw. wady oświadczenia woli. W takiej sytuacji można powołać się na:

  • błąd – pracownik może przyznać pracodawcy, że wyraził zgodę na wypowiedzenie za porozumieniem stron, działając pod wpływem błędu. Pracodawca może wtedy wymagać od pracownika, aby ten wykazał, w jaki sposób został wprowadzony w błąd;
  • brak świadomości lub swobody – pracownik może cofnąć wcześniejsze porozumienie o wypowiedzeniu za porozumieniem stron, jeśli w chwili podpisania oświadczenia nie był świadomy swojego czynu lub nie mógł swobodnie podjąć decyzję. Może to dotyczyć np. choroby psychicznej lub innego zaburzenia czynności psychicznych;
  • groźba – pracownik może odwołać się od wcześniejszego oświadczenia, powołując się na groźby ze strony pracodawcy, który mógł zmusić pracownika do wyrażenia zgody na wypowiedzenie za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia umowy

Okres wypowiedzenia umowy a wypowiedzenie za porozumieniem stron różnią się przede wszystkim terminem zakończenia stosunku pracy. Jeśli mowa o ustawowo przyjętym okresie wypowiedzenia, jest on uzależniony od czasu, na jaki została zawarta umowa oraz od okresu zatrudnienia u pracodawcy. Gdy:

  • pracownik był zatrudniony na mniej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;
  • pracownik był zatrudniony na dłużej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc;
  • pracownik był zatrudniony na ponad 3 lata – okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Natomiast w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem to strony umowy decydują o terminie zakończenia stosunku pracy. Dlatego umowa o pracę może zostać rozwiązana natychmiast, za kilka dni lub tygodni – jeśli pracownik i pracodawca wspólnie wyrażą taką zgodę.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News