BiznesINFO.pl > Praca > Nie będzie już profilowania bezrobotnych
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.03.2022 09:16

Nie będzie już profilowania bezrobotnych

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Wszystko przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał za niezgodne z prawe tworzenie profilu bezrobotnego na podstawie jego danych osobych. Do stworzenia profilu osoby używano takich danych jak: wiek, miesjce zamieszkania, czas pozostawnia bezrobotnym czy wykształcenie. 

Profilowanie nie pomagało urzędnikom, nie pomagało też bezrobotnym 

Jedną z decyzji wpływającą na głosowanie o zakończeniu porfilowania (406 posłów za, 3 przeciw, nikt się nie wstrzymał) były wyniki ankiety przeprowadzonej w powiatowych urzedach pracy. Porfilowanie bezrobontych okazało się jednak nieskuteczne. Wcale nie zwiększa możlwiości pomocowych dla potrzebujących, a można powiedzieć, że nawet wydłuża proces pomocy, bowiem wymaga zebrania dużej ilości informacji, co nie jest niestety efektywne. 

Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmiany proponowanej w projekcie ustawy będzie skrócenie okresu, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - brzmi uzasadnienie do ustawy. 

Głosowanie w sprawie dalszej formy pomocy bezrobotnym przeprowadzono w 327 powiatowych urzędach pracy jeszcze w 2006 roku. Wyniki wykazały, że należy rozpocząć pracę nad nową ustawą, która będzie odpowiednio regulowała sposób zbierania informacji o bezrobotnych i ich wykorzystywanie w celach pomocy przy znalezieniu pracy. Niemal połowa urzędów przyznała, że profiowanie nie jest w żaden spoób pomocne w pracy, a kolejna jedna piąta nie potrafiło wskazać ani jednego plusa, jaki mógłby wiązać się z przypisywaniem bezrobotnych do konkretnych grup.

Nie tylko urzędy wyraziły sprzeciw

Oprócz urzędników także inne instytucje wyrażały swoje krytyczne zdanie na temat takiej formy dzielenia bezrobotnych na kategorie. Swoje wątpliwości miały chociażby takie instytucje jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, niektóre organizacje pozarządowe, a także Najwyższa Izba Kontroli. Wszystko to sprawiło, że ustawa zniosła z urzędów obowiązek towrzenia utonomicznego profilu dla każdego zarejestrowanego bezrobotnego.

Liczba bezrobotnych 

Obecnie na terenie Polski zarejestrowanych jest niecały milion bezrobotnych. Z danych, jakie podaje Główny Urząd Statystyczny wynika, że w tej grupie lekko przeważają kobiety, ale nie jest to różnica szczególnie duża. Zdecydowanej większości ludzi zarejestrowanych nie przysługuje jednak prawo do zasiłku. Dane mówią także o tym, że przeważająca liczba tej grupy społecznej wcześniej pracowała, nie została jednak zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Absolwenci stanowią zaledwie 33 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, ale może to się wiązać po prostu z tym, że ludzie rzadko rejestrują się w urzędach dla bezrobotnych zaraz po zakończeniu studiów. 

Niemniej niezależnie od kategorii podsumowanej i wydzielonej przez GUS, to we wszystkich rubrykach liczby maleją względem tego samego okresu roku ubiegłego. Być może brak potrzeby profilowania jest także związany więc z dość dobrą sytuacją na polskim rynku pracy. 

undefinedundefined

Tagi: