Na czym polega zadaniowy czas pracy?
pixabay.com
Autor Magdalena Chajzler - 3 Stycznia 2021

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

Kodeks pracy wyróżnia kilka systemów czasu pracy, w jakich można zatrudnić pracownika. Należą do nich: podstawowy – 8-godzinny, 5-dniowy czas pracy, równoważny, gdzie praca może być przedłużona do 12 godzin i zrekompensowana krótszym czasem pracy w innym dniu, weekendowy, skrócony, z którego mogą skorzystać pracownicy pracujący w warunkach szczególnie uciążliwych i zadaniowy. Czym jest te ostatni system pracy? Kto może z niego skorzystać? Na jakich zasadach jest rozliczana praca w tym systemie?

Dla kogo jest zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy to rozwiązanie korzystne dla pracownika, którego obowiązki zawodowe nie są uzależnione od przebywania stale w jednym miejscu, np. w biurze, i nie wymagają stałych godzin pracy. Pracodawca w takim systemie zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, a pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem pracy i czasem wolnym oraz samodzielnie ustalać czas wykonywania poszczególnych zadań.

Rozliczanie nadgodzin w zadaniowym czasie pracy

Zadaniowy czas pracy nie wnosi obowiązku ewidencjonowania godzin pracy, a lista obecności pracownika korzystającego z takiego rozwiązania dokumentuje jedynie fakt świadczenia pracy lub nieobecności (np. urlop, choroba) w danym dniu. W jaki sposób można rozliczyć w takim przypadku nadgodziny?

W przypadku rozliczania nadgodzin w zadaniowym czasie pracy niezbędne jest wspólne – pracodawcy i pracownika – ustalenie średniej normy pracy w tygodniu oraz w ciągu jednego dnia roboczego. Jeżeli wykonanie jakiegoś zadania wymaga poświęcenia większej ilości czasu niż przewiduje średniotygodniowa norma, wówczas pracodawca jest zobowiązany do oddania czasu wolnego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe do wykonania, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w wymiarze 50% z tytułu przekroczenia normy dobowej lub 100% z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej.

Kto może pracować w systemie zadaniowego czasu pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy zadaniowy system pracy może zostać wprowadzony w przypadkach uzasadnionych:

  • rodzajem pracy,
  • organizacją pracy,
  • miejscem wykonywania pracy.

Najczęściej z takiego rozwiązania korzystają osoby wykonujące prace wymagające dużego wysiłku umysłowego, koncentracji i twórczego podejścia do problemu, np.: projektanci, dziennikarze, rzecznicy prasowi, copywriterzy, redaktorzy, programiści, graficy, przedstawiciele handlowi, serwisanci, agenci nieruchomości czy agenci ubezpieczeniowi.

Na czym polega zadaniowy czas pracy?

Pracodawca jest zobowiązany w takich przypadkach do sprecyzowania zadań, które pracownik musi wykonać w określonym czasie.

Pracownik rozliczany jest z wykonanych zadań, a nie z czasu, który poświęcił na ich realizację. Zadania te muszą być możliwe do wykonania w określonym czasie pracy, który wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo w przeciętnym 5-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym.

Zadaniowy system pracy a prawo pracy

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku zawierania zapisów o zadaniowym czasie pracy w umowie o pracę. Zapisy takie mogą się jednak znaleźć w tym dokumencie, szczególnie dotyczy to opisu i określeniu czasu zadań, które pracownik ma do wykonania.

W dużych zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 osób i w których nie ma układu zbiorowego pracy, zapis o systemach czasu pracy należy zamieścić w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News