BiznesINFO.pl

Biznesinfo

Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za gaz. Trzeba złożyć wniosek, skorzystają setki tysięcy Polaków

18 Marca 2023

Autor tekstu:

Maria Gil-Sobczyk

Gospodarstwa domowe, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego, mogą w tym roku liczyć na refundację kosztów podatku VAT. Zwrot przysługuje tym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że refundacja podatku VAT obejmie ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

Refundacja podatku VAT w 2023 roku – zasady otrzymania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że o zwrot mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Z refundacji nie skorzystają natomiast ci, którzy wykorzystują gaz do gotowania lub podgrzewają nim wodę. Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo, jakie obowiązywało w przypadku dodatku osłonowego, a zatem:

  • 2,1 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1,5 tys. zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


W skali kraju objęci refundacją to raczej niewielka część społeczeństwa, bo ok. 300 tys. gospodarstw domowych (z danych GUS wynika, że w Polsce jest 13,8 mln gospodarstw domowych). Rozliczaniem zwrotu VAT zajmują się samorządy. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (lub dostarczyć w formie elektronicznej) w terminie do 29 lutego 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT lub po 29 lutego 2024 roku – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT będącej przedmiotem wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dokument należy uzupełnić wielkimi literami, a pola wyboru najlepiej zaznaczyć literą V lub X.  Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany zwrot podatku oraz, jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też będą numery PESEL pozostałych domowników, ewentualnie serie i numer dokumentów stwierdzających tożsamość przy braku numeru PESEL – wyjaśnia Ministerstwo w specjalnej instrukcji.

Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych i dowód zapłaty za fakturę VAT. Natomiast w razie potrzeby: dowód zasądzenia alimentów, informację o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, informację o przyznanym stypendium lub informację o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego. 

Szczegółową instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć w tym miejscu .

Maksymalna cena za gaz

Przypomnijmy, że w 2023 roku ustalono maksymalną cenę za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawka ta tyczy się odbiorców korzystających z ochrony taryfowej. Mowa zatem o gospodarstwach domowych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, producentach ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach i podmiotach użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie, szpitale i obiekty pomocy społecznej, kościoły oraz organizacje pozarządowe.

Tagi:

Podobne artykuły

Finanse

Terlecki mówi o podwyższeniu świadczenia 500 plus. „Mamy jeszcze parę asów w rękawie”
Czytaj więcej >

Energetyka

Dopłata do gazu. Tysiące osób mogą obniżyć swoje rachunki
Czytaj więcej >

Finanse

Ulga na internet, można zaoszczędzić nawet 760 zł. Konieczny jest jednak pewien dokument
Czytaj więcej >

Finanse

Premier zapewnia, że wkrótce otrzymamy wielkie pieniądze, a później będzie ich jeszcze więcej. „To ogromny sukces Polski”
Czytaj więcej >

Finanse

Poznanianin pracował przez 57 lat. Takiej emerytury może mu pozazdrościć niejeden senior
Czytaj więcej >

Finanse

14. emerytura będzie przysługiwać z mocy prawa. Jest projekt ustawy, dobre wieści dla seniorów
Czytaj więcej >
Maria Gil-Sobczyk

Redaktor Biznesinfo, copywriter i korektor językowy. W poprzednich latach dziennikarz Grupy KRN Media oraz specjalista ds. mediów społecznościowych. Ukończyła studia magisterskie z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Szczególnie interesują ją tematy społeczne i gospodarcze, pilnie śledzi zmiany dotyczące rynku nieruchomości i finansów. Prywatnie pasjonują ją podróże, górskie wędrówki i cukiernicze rewolucje dokonywane we własnej kuchni.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]