Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Masz czas tylko do połowy marca, żeby złożyć wniosek. Później przepada szansa na zdobycie tysięcy złotych
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 02.03.2023 11:30

Masz czas tylko do połowy marca, żeby złożyć wniosek. Później przepada szansa na zdobycie tysięcy złotych

pieniądze
BiznesInfo

ARiMR przedłużył termin składania wniosków na inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii. Wsparcie dla rolników będzie przyznawane w formie refundacji części poniesionych kosztów. 

Wnioski można składać do 15 marca

We wtorek, 28 lutego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformowała, że do 15 marca br. został przedłużony nabór wniosków dla rolników na inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii. 

„Modernizacja gospodarstw rolnych"

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 r., dowiadujemy się z oficjalnej strony ARiMR.

100 tys. zł dla rolników

Wsparcie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, którą mogą być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

W świetle regulaminów i rozporządzeń młodym rolnikiem jest osoba, która ma mniej niż 40 lat i uzyskała odpowiednie kwalifikacje zawodowe bądź uzupełni je w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

150 tys. zł na panele fotowoltaiczne

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć także na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku, ale pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych.

Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. 

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów, a dla tzw. młodego rolnika – 60 proc.

W trwających naborach do ARiMR wpłynęło 25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 275 wniosków na kwotę 24,55 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.