Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Kredyt studencki – na czym polega i jak go dostać
Agata Andrzejczak
Agata Andrzejczak 22.03.2022 08:40

Kredyt studencki – na czym polega i jak go dostać

Kredyt studencki
pixabay.com

Co warto wiedzieć o kredycie studenckim?

Kredyt studencki to pożyczka skierowana wyłącznie do studentów oraz doktorantów uczelni wyższych. Udzielana jest w ramach pokrycia kosztów życia podczas całego okresu edukacji. Głównymi zaletami kredytu studenckiego są niskie koszty oraz długi termin spłaty – nawet dwa lata po zakończeniu studiów. Niski koszt jest spowodowany datowaniem odsetek przez państwo. W Polsce wniosek o preferencyjny kredyt studencki można złożyć w oddziałach banków PKO BP, Pekao i BPS. Głównym kryterium przy przyznawaniu kredytu jest sytuacja finansowa pożyczkobiorcy – maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2500 zł netto.

Na czym polega kredyt studencki?

Obecnie wszystkie formalności określa obecnie ustawa “Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” czyli Ustawa 2.0 z 2018 roku. Zgodnie z jej treścią, kredyt studencki przyznawany jest jednorazowo na okres nie dłuższy niż 6 lat. Pieniądze wypłacane są co miesiąc przez cały rok akademicki (z wyłączeniem dwumiesięcznej przerwy na wakacje) na wskazane konto. Wysokość comiesięcznej wypłaty należy uwzględnić w składanym wniosku: 

  • 400 zł (rata obniżona),

  • 600 zł (rata podstawowa),

  • 800 lub 1000 zł (rata podwyższona).

Jeżeli student osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, zostanie on zwolniony z zapłaty połowy należności wynikającej z uzyskanego kredytu studenckiego. Maksymalna kwota całkowitej pożyczki wynosi 60 000 zł dla studentów, a dla doktorantów 40 000 zł.

Kto może otrzymać kredyt studencki? 

Wniosek o kredyt studencki może złożyć każda osoba posiadająca status studenta lub doktoranta, która rozpoczęła studia przed 25 rokiem życia. Co więcej, w momencie wnioskowania student nie może mieć więcej niż 30 lat, a doktorant więcej niż 35. O pożyczkę mogą się także starać osoby, które zostały przyjęte na studia, ale jeszcze formalnie studentami nie są, wtedy wystarczy przedstawić zaświadczenie o przyjęciu na uczelnię w określonym roku akademickim. Kredyt studencki jest przyznawany studentom kierunków licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktoranckich. Co istotne, nie ma znaczenia tryb programu studiów (dzienny i zaoczny). Wnioskujący o kredyt studencki musi mieć poręczyciela, który w razie konieczności będzie mógł spłacić należność za pożyczkobiorcę. Taką osobą może być rodzic, rodzeństwo lub inny członek rodziny. Jeżeli student nie może wskazać żadnej osoby z rodziny, można ubiegać się o poręczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku poręczenia kredytów studenckich przez BGK, obowiązują następujące warunki:

  • 100% kwoty kredytu dla studentów, którzy pozostają bez opieki rodzicielskiej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł netto

  • 90% kredytu dla studentów, których dochód na osobę nie przekracza 2000 zł netto.

Jeżeli chodzi o poręczenie kredytów studenckich przez Agencję Restrukturyzacji, warunki uzależnione są wyłącznie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie (od 80 do 100%). Należy jednak pamiętać, że Agencja poręcza kredyty jedynie studentów zamieszkujących obszary wiejskie. 

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu studenckiego?

Banki nie rozliczają kredytobiorców z tego, na co planują przeznaczyć pieniądze uzyskane w ramach kredytu studenckiego. Oznacza to, że z otrzymaną kwotą można zrobić wszystko – od zakupu podręczników po inwestowanie. Na co więc warto przeznaczyć środki finansowe z kredytu studenckiego? Oto pomysły:

  • wkład własny w zakup własnego mieszkania,

  • odkładanie rat na lokatę terminową lub konto oszczędnościowe,

  • inwestycja w giełdę,

  • rozwój osobisty (np. zakup kursów językowych),

  • założenie własnej firmy.

Tagi: