Kredyt bankowy – jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę?
Pixabay.com
Autor Dominik Moliński - 28 Listopada 2020

Kredyt bankowy – jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę?

Kredyt bankowy jest korzystnym rozwiązaniem, gdy chcemy zrealizować wielkie plany, ale brakuje nam gotówki. Pieniądze z banku możemy wydawać na dowolny cel, np. na remont, podróże lub zakupy. Należy jednak pamiętać, że każdy bank ocenia swoich klientów indywidualnie, a jeśli już otrzymamy gotówkę, będziemy oczywiście zobowiązani spłacić określoną kwotę. Kto może otrzymać kredyt bankowy i jakie należy spełnić warunki?

Kredyt bankowy – definicja

Kredyt bankowy to sporządzona pisemnie umowa, którą zawiera się między kredytodawcą a klientem banku (kredytobiorcą). Na mocy tej umowy, bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę pieniędzy klientowi, a jego obowiązkiem jest zwrócenie kredytu bankowego w określonym terminie wraz z odsetkami i prowizją. Spłata kredytów bankowych najczęściej przyjmuje formę równych, comiesięcznych rat.

Banki udzielają kredytów bankowych na określonych czas i cel. Natomiast kredytobiorca na sporządzonej umowie zobowiązuje się, że wykorzysta kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem i zwróci otrzymaną kwotę, powiększoną o prowizję i odsetki. Bank na podstawie umowy podpisanej z klientem, może naliczyć odsetki karne w przypadku opóźnień w spłacie kredytu lub odmówić wypłacenia kredytu bankowego, jeśli klient nie posiada stałego dochodu lub ma złą historię kredytową.

Kto może otrzymać kredyt bankowy?

Kredyt bankowy może otrzymać każdy, kto ukończył 18 lat i posiada zdolność kredytową. Bank przed wydaniem ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia kredytu bankowego analizuje wysokość i regularność dochodów potencjalnego kredytobiorcy, jego miesięczne koszty utrzymania (np. opłaty mieszkaniowe), obecne zadłużenia (spłacane kredyty w innych bankach) i inne miesięczne wydatki. Analizie podlega również wiek klienta, jego stan cywilny, status mieszkaniowy, wykształcenie, zajmowane stanowisko i staż pracy oraz liczba osób na jego utrzymaniu.

Ogromne znaczenie dla decyzji o przyznaniu kredytu bankowego ma historia kredytowa. Jeśli potencjalny kredytobiorca nie spłacił terminowo wszystkich swoich zobowiązań finansowych wobec banków lub jeśli ma zaległości w spłatach, bank może nie udzielić kredytu bankowego. Podczas analizy zdolności kredytowej, bank pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej, aby sprawdzić historię kredytową.

Jeśli klient nie ma żadnych zaległości w spłacaniu, a jego konto jest czyste, bank może podjąć decyzję o przyznaniu kredytu bankowego. Kredytobiorca musi przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość oraz zaświadczenie o dochodach. Z reguły im dłuższy staż pracy, wyższe dochody i mniejsze zobowiązania, tym większa szansa na uzyskanie kredytu bankowego – oczywiście tylko w przypadku dobrej historii kredytowej.

Kredyt bankowy – jak wygląda umowa?

Każda umowa kredytu bankowego musi być sporządzana na piśmie i podpisana przez obie strony, aby była ważna. Dokument musi również zawierać wszystkie najważniejsze informacje o kredytodawcy i kredytobiorcy, a także o udzielanej wysokości pożyczki, zasadach i terminach spłaty. W umowie kredytu bankowego zostaną zawarte:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dane o kredytodawcy i kredytobiorcy,
  • warunki przyznania i cel kredytu,
  • kwota i waluta kredytu bankowego,
  • okres kredytowania, zasady i termin spłaty,
  • wysokość prowizji,
  • wysokość oprocentowania kredytu bankowego i warunki zmiany oprocentowania,
  • sposób zabezpieczenia kredytu,
  • informacje o warunkach zmiany i możliwości odstąpienia od umowy,
  • informacje o konsekwencjach naruszenia umowy.

Kredyt bankowy – rodzaje

Kredyty bankowe mogą przyjąć różne formy. Banki mogą udzielać klientom indywidualnym kredytu konsumpcyjnego, który jest jednym z najczęściej udzielanych kredytów bankowych. Można go otrzymać od ręki lub na konto, wydać na dowolny cel i spłacić w ratach lub jednorazowo. Natomiast kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kredyt bankowy może zaciągnąć nie tylko osoba fizyczna, ale też podmiot gospodarczy. Może to być np. kredyt obrotowy, który służy finansowaniu bieżącej działalności i można przeznaczyć np. na zakup wyposażenia lub pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników. Z kolei kredyt inwestycyjny, jak sama nazwa wskazuje, pozwala sfinansować inwestycje firmy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News