Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok
Stępień Renata
Stępień Renata 26.05.2021 02:00

Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok

calculator-385506 960 720
pixabay.com

Corocznie należy uzupełnić zeznanie roczne PIT i wysłać do urzędu skarbowego. Jednak zdarza się, że takie zeznanie wymaga korekty w przypadku, gdy dojdzie do pomyłki rachunkowej, deklaracja zostanie złożona na niewłaściwym druku lub jeśli nie wykażemy wszystkich otrzymanych dochodów za dany okres rozliczeniowy.

Jak dokonać korekty zeznania rocznego?

Składając korektę PIT-u na samym początku należy zaznaczyć opcję „korekta zeznania” zamiast „złożenie zeznania” oraz uzupełnić poprawnie wszystkie niezbędne dane. Dokonując korekty deklaracji PIT, należy pamiętać o wybraniu formularza, który obowiązywał w roku złożenia pierwotnego zeznania.

Przy składaniu korekt deklaracji podatkowych od 2016 roku nie obowiązuje konieczność złożenia pisemnych wyjaśnień, czyli formularza ORD-ZU.

Poprawki na deklarację można nanieść za pośrednictwem tego samego wzoru formularza. W odróżnieniu od składania zeznania podatkowego po raz pierwszy, w tym przypadku należy po prostu zaznaczyć opcję „korekta zeznania”. Nie wystarczy jedynie uzupełnić pól wymagających poprawy. Podatnik skoryguje zeznanie, wypełniając jeszcze raz cały formularz PIT. Powinien przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie powtórzyć wcześniej popełnionych błędów.

Do kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Podatnik ma czas na złożenie korekty aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W praktyce jest to 5 lat od końca roku, w którym PIT został przekazany do urzędu skarbowego. Jeżeli więc termin na rozliczenie przychodów za rok 2020 mija 30 kwietnia 2021, korektę zeznania za rok 2020 można składać do końca roku 2026.

W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko wyboru tej formy opodatkowania należy dokonać do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który ma zostać złożone zeznanie roczne. Jeżeli podatnicy nie złożą zeznania rocznego w tej formie, nie mogą tego skorygować poprzez złożenie korekty zeznania rocznego. W sygnaturze ZDC/415/20/LUG/05 wydanej przez Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto, 18 kwietnia 2005 roku, widnieje zapis: „nie jest możliwe złożenie przez podatniczkę korekty zeznania rocznego, mającego na celu zmianę sposobu opodatkowania z indywidualnego na przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.”

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby korekta zeznania rocznego dotyczyła wcześniej złożonych zeznań i wybrać metodę wspólnego opodatkowania jeszcze przed ostatecznym terminem złożenia zeznań podatkowych, czyli na przykład złożyć deklarację PIT za rok 2020 w lutym 2021 i skorygować ją w kwietniu.

Ograniczenie nie działa w sytuacji odwrotnej. Otóż na zasadach ogólnych można skorygować zeznanie składane wspólnie i skorzystać z rozliczenia indywidualnego, co oczywiście jest niekorzystne dla podatnika. Taką korektę są zobowiązani złożyć podatnicy, którzy nie mieli prawa do wspólnego rozliczenia, ponieważ na przykład nie byli małżeństwem przez cały rok podatkowy, a mimo to skorzystali ze wspólnego rozliczenia.

Obowiązek złożenia korekty zeznania podatkowego

Zdarzają się sytuacje, w których podatnicy nie tylko mają prawo do złożenia korekty, ale są wręcz do tego zobowiązani. Przykładem może być sytuacja, w której podatnik nie otrzymał od pracodawcy informacji PIT-11 lub też deklaracja nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Po otrzymaniu prawidłowej informacji PIT-11 konieczne jest złożenie korekty deklaracji. Jeśli złożona korekta zeznania rocznego spowoduje obowiązek zapłaty podatku, należy go uiścić wraz z odsetkami naliczanymi od dnia, w którym przypadał termin płatności podatku za dany rok.

Deklaracja korygująca przez Internet

Sposób przekazania korekty do fiskusa nie zależy od formy pierwotnego zeznania podatkowego. Błędy można skorygować na papierowym druku i zanieść go bezpośrednio do urzędu skarbowego lub przesłać pocztą. Można też wybrać drogę elektroniczną i posłużyć się gotowym formularzem online.

Niezależnie od formy składanej deklaracji korygującej, podatnik musi pamiętać o podpisie. Tak jak w przypadku podstawowego rozliczenia, tylko podpisany formularz może zostać uznany za poprawnie złożony.

Taka sama sytuacja dotyczy również druków przesyłanych przez Internet. W tym wypadku podpis dokumentu stanowią dane uwierzytelniające, czyli np. kwota przychodu z zeszłego roku. Można to zrobić w ramach rządowego systemu e-Deklaracji lub za pośrednictwem jednego z internetowych programów PIT (np. WP money).